„Starajcie się o atmosferę życzliwości w szkołach, o miłość i wzajemne zrozumienie, budujcie na prawdziwym fundamencie jakim jest Bóg i chrześcijańskie wartości. Wówczas ziarno, które zasiejecie w sercach dzieci i młodzieży przyniesie plon stokrotny” - apelował podczas uroczystej Eucharystii inaugurującej nowy rok szkolny.

Na Mszy św. licznie zgromadzili się pracownicy kuratorium oświaty, dyrektorzy i nauczyciele białostockich szkół, delegacje uczniów z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, a także duszpasterze i pracownicy Wydziału Nauczania i Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

W homilii ks. Dariusz Grelecki podkreślał, że w szkole oprócz przygotowania intelektualnego konieczna jest także formacja młodego człowieka, nauczanie, ale także wychowywanie. „Nie wystarczy dużo wiedzieć – mówił – ale trzeba wiedzieć jak żyć”.

Zaznaczył, że instytucja bez ducha traci sens istnienia. „W szkole obecny jest duch wówczas, gdy integralne dobro ucznia i dobro nauczyciela jest w niej najważniejsze: nie sukces instytucji, ale dobro człowieka” – mówił. Przypomniał, że szkole zapewniają ducha wartości chrześcijańskie, zwłaszcza wiara i pokora.

Wskazał na podstawowe zagrożenie, jakim dla nauczycieli i wychowawców jest „zagubienie człowieka” w ocenach, regulaminach, awansach i biurokracji. „Nawet, jeśli ministerstwo się pogubi, to nauczyciel nie może” – podkreślał kaznodzieja.

Na zakończenie liturgii przedstawiciele oświaty podziękowali Arcybiskupowi Metropolicie za wspólną modlitwę i prosili o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Wyrazili nadzieję, że zharmonizowana praca władz oświatowych, nauczycieli i uczniów przyniesie dobre owoce.

Dalsze uroczystości miejskiej inauguracji roku szkolnego miały miejsce w Auli Magna Pałacu Branickich, gdzie zgromadziło liczne grono gości oraz przedstawicieli edukacji. Podczas miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego Prezydent Białegostoku wyróżnił medalami „Diligentiae” kilkudziesięciunajpilniejszych uczniów białostockich szkół oraz ich nauczycieli. Wyróżnienie to stanowi kontynuację historii Białegostoku sprzed ponad dwustu lat, kiedy to król Stanisław August Poniatowski ustanowił medal „Diligentiae” - za pilność - dla uhonorowania najlepszych uczniów szkół Komisji Edukacji Narodowej.