W homilii bp Henryk Ciereszko zachęcał do dziękczynienia Bogu, że dzięki sukcesji apostolskiej – dzięki biskupom i kapłanom – „Boża łaska, miłosierdzie i zbawienie mogą nas ogarniać”. „Dziękujmy za dar tych, którzy nam posługują, dziś szczególnie za posługę Arcybiskupa Edwarda. Prośmy Boga, byśmy zawsze razem odnajdywali się we wspólnocie Kościoła jako bracia i siostry, pomimo różnych funkcji, jakie w nim pełnimy” - mówił.

Kaznodzieja podkreślał, że każdy w Kościele jest ważny i ma swoje zadanie, swoje powołanie. Nawiązując do liturgii słowa zaznaczył, że „poprzez to powołanie dajemy sobie nawzajem świadectwo wiary i prawdziwej nadziei pokładanej nie w doczesnych wartościach, ale w wartościach wiecznych. W taki sposób sobie nawzajem służymy, nawzajem wspieramy i idziemy jako Kościół drogą wiary ku życiu wiecznemu”.

Bp Ciereszko przypomniał, że w przyszłym roku upłynie 50 lat posługi kapłańskiej i 35 biskupiej Abp. Ozorowskiego. Zapraszał wszystkich już teraz, aby otaczać Pasterza Kościoła białostockiego modlitwą, wsparciem i zrozumieniem. „W ten sposób – podkreślał – jego posługa będzie posługą coraz bardziej owocną (…). Prośmy, abyśmy coraz bardziej stawali się jednością jako Kościół, jako ta wspólnota, która idzie drogą wiary, drogą zbawienia” – apelował.

W imieniu wszystkich zgromadzonych kaznodzieja życzył, "by Bóg darzył łaskami Arcybiskupa Edwarda, by Duch Święty kierował jego myślami i natchnieniami, by mógł podejmować te zadania, które przed nim stają dla dobra archidiecezji i całego Kościoła”.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Abp Ozorowski na ręce obecnych na Eucharystii złożył podziękowanie dla całego Kościoła białostockiego za życzliwość i modlitwę. Szczególne słowa podziękowania skierował do Abp. Seniora Stanisława Szymeckiego i bp. Henryka Ciereszki. Dziękował kapłanom i alumnom Seminarium Duchownego, siostrom zakonnym oraz wiernym świeckim za pamięć i ciągłe duchowe wsparcie.

Przed siedmiu laty Papież Benedykt XVI mianował Arcybiskupem Metropolitą Białostockim Edwarda Ozorowskiego, który od 27 lat był biskupem pomocniczym Archidiecezji Białostockiej. Ingres nowego Metropolity do Białostockiej Archikatedry odbył się 16 listopada 2006 roku, w uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia, patronki archidiecezji.

Arcybiskup Edward Ozorowski jest czwartym metropolitą Archidiecezji Białostockiej, utworzonej przez Jana Pawła II w 1992 roku. Jego pasterzowanie wpisuje się w kilkusetletnią posługę arcybiskupów i biskupów wileńskich i białostockich, jako że Archidiecezja Białostocka wydzielona z części Archidiecezji Wileńskiej, pozostającej w granicach Polski została ustanowiona diecezją białostocką dopiero podczas wizyty papieża Polaka w Białymstoku w 1991 roku.