Okazją do tak spotkania był trwający rok życia konsekrowanego - ogłoszony  przez Ojca Świętego Franciszka. Ciągle są aktualne słowa papieża, że "życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku  pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są żywymi ikonami Boga po trzykroć Świętego”. 

Do Trzciannego przyjechało 16 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych, 2  zakonników, oraz 7 kapłanów diecezjalnych, pochodzących z parafii.  Przed uroczystą Eucharystią siostry zakonne mówiły o charyzmatach swoich wspólnot, czym się zajmują na co dzień oraz jak wygląda ich życie jako osób konsekrowanych. Za każdym razem powtarzało się zapewnienie sióstr, że  otaczają swoją  modlitwą mieszkańców swojej rodzinnej parafii.

Po prezentacji poszczególnych zakonów  rozpoczęła się  Msza św., w której czynny udział  wzięły  siostry. Przewodniczył jej o. Krzysztof Pisanko - paulin z Jasnej Góry, który dziękował jednocześnie za 25 lat swego życia zakonnego.

Następnie  odbyło się spotkanie przy stole, podczas którego niemal wszyscy uczestnicy podzielili  się historią  swego powołania. Kolejnymi punktami uroczystości była Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, a wieczorem o godz. 21.00 wszyscy zgromadzili się na Apelu Jasnogórskim w " trzciańskiej świątyni.

Osoby konsekrowane pochodzące z parafii Trzcianne serdecznie dziękują ks. prob. Kazimierzowi Skorulskiemu  za pomoc w zorganizowaniu uroczystości oraz siostrom nazaretankom: s. Andrei, s. Pauli oraz s. Adriannie za pomysł i zorganizowanie tego wielkiego wydarzenia.

Z terenu parafii Trzcianne pochodzą następujący księża:

ks. Alojzy Chojnowski
ks. Józef Dziekoński
ks. Andrzej Kramkowski
ks. Wacław Kulesza
ks. Tadeusz Malinowski
ks. Jan Milewski
ks. Krzysztof Pisanko - paulin
ks. Waldemar Pogorzelski  - kapucyn
ks. Stanisław Rafałko - salezjanin
ks. Lucjan Rutkowski
ks. Mateusz Wasilewski
ks. Antoni Wiszowaty

oraz siostry zakonne:

s. Irena Bajkiewicz - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
s. Genowefa Biedrzycka - terezjanka
s. Janina Dajnowska - misjonarka Świętej Rodziny
s. Teresa Gieńko - pallotynka
s. Barbara Jaworowska - pasterzanka
s. Jadwiga Jaworowska - pasterzanka
s. Grażyna Kacperska - eucharystka
s. Bernarda Kamińska - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
s. Genowefa  Konecko - pasterzanka
s. Antonina Malinowska - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
s. Wioletta Malinowska -  salezjanka
s. Adriana Piechowska - nazaretanka
s. Jadwiga Pisanko - pasterzanka
s. Maria Benedykta Pogorzelska  - zmartwychwstanka
s. Maria Pruszyńska - misjonarka Świętej Rodziny
s. Henryka Szeszko - samarytanka
s.  Agnieszka Wasilewska - terezjanka
s. Łucja Wiszowata - pasterzanka
s. Andrea Wiszowata - nazaretanka
s. Paula Wiszowata - nazaretanka
s. Helena Wojno - pasterzanka
s. Zofia Wojno - pasterzanka