Na początku pielgrzymki, przybyłych z archidiecezji do różanostockiego sanktuarium seniorów przywitał proboszcz i kustosz sanktuarium, ks. Adam Wtulich.

W homilii Abp Stanisław Szymecki odnosząc się do słów Ewangelii: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). wyjaśniał zgromadzonym sens pielgrzymowania na spotkanie z Chrystusem i Jego Matką, w sposób szczególny, od wielu pokoleń, obecną w Różanymstoku. Wskazując na osobę Symeona podkreślał godność ludzi starszych oraz ich wielkie znaczenie dla Kościoła i społeczeństwa.

Na zakończenie liturgii Henryk Cudnik, przewodniczący Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce podziękował osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji i uroczystej oprawy dziesięciu pielgrzymek seniorów do Sanktuarium MB Różanostockiej. Podziękował także Abp. Ozorowskiemu za wsparcie środowiska seniorskiego, Abp. Seniorowi za udział we wszystkich dotychczasowych spotkaniach oraz wygłoszoną homilię, zaś Bp. Moko za uświetnienie jubileuszowej uroczystości. Na ręce kustosza Sanktuarium złożył podziękowanie salezjanom różanostockim za okazywaną zawsze gościnność, Ks. Tomaszowi Zubryckiemu z Białegostoku, ks. Stanisławowi Gniedziejko i ks. Józefowi Kuczyńskiemu z Sokółki za opiekę duszpasterską.

Bp José Moko Ekanga, w słowie do zgromadzonych, wyraził wielkie uznanie dla Kościoła polskiego za świadectwo wiary, liczne powołania kapłańskie i misyjne oraz osobę bł. Jana Pawła II. Wspomniał o pielgrzymce Jana Pawła II do Kongo, podkreślając, że osoba tak wielkiego papieża to wielki zaszczyt dla Polaków. „Naród polski musi być godny tego zaszczytu” – dodał.

Przed końcowym błogosławieństwa Abp Edward Ozorowski podziękował obecnym za zaangażowanie w życie Kościoła i życzył wielu łask Bożych przez wstawiennictwo Maryi.

Po Mszy św. odbył się koncert z udziałem dziesięciu chórów i zespołów śpiewaczych oraz dwóch solistek i solistów przybyłych z Dąbrowy Białostockiej, Białegostoku, Moniek, Trzciannego, Suchowoli, Janowa, Kuźnicy, Krynek i Sokółki. Wykonywane były głównie utwory i pieśni kościelne o tematyce maryjnej.

Ostatnim punktem uroczystości był różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, który poprowadził ks. prob. Adam Wtulich.

Tadeusz Możejko