Ks. Gil Florini, proboszcz parafii św. Ambrożego w Nicei w odpowiedzi na duże zainteresowanie parafian osobą bł. ks. Jerzego wystosował prośbę do Metropolity Białostockiego o przekazanie dla parafii relikwii i przewodniczenie uroczystościom ich instalacji. W uroczystościach, które odbyły w niedzielę 28 października udział wzięli licznie zgromadzeni parafianie i ich znajomi. Obecni byli także przedstawiciele kurii nicejskiej - ks. Jean-Louis Balsa, wikariusz generalny i ks. Antonin Blanchi. Obecność duchowieństwa francuskiego, grupy Polaków żyjących we Francji oraz konsula honorowego w Nicei Wiesława Forkasiewicza, reprezentującego ambasadora Polski we Francji Jego Ekscelencję Tomasza Orłowskiego, podkreśla powszechność Kościoła zgromadzonego wokół błogosławionego męczennika ks. Jerzego.  We Mszy św. wziął udział także zastępca mera August Verola, reprezentujący mera miasta Christiana Estrowi i przewodniczącego sejmiku Erica Ciotti.

W kazaniu ks. Krzysztof Rudziński przedstawił osobę Błogosławionego ukazując jego wiarę i umiłowanie każdego człowieka, a przez to i Ojczyzny. Kaznodzieja zaprosił też do refleksji nad męczeńską śmiercią błogosławionego, który broniąc wolności i życia innych poświęcił swoje. W kazaniu wspomniał także, o obrazie ks. Jerzego namalowanym przez Marka Karpa, który był obecny podczas nicejskich uroczystości. Ceremonia poświęcenia obrazu nastąpiła po kazaniu. W modlitwie Metropolita Białostocki prosił Boga, aby uświęcił ten obraz, który jest przypomnieniem życia i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Proboszcz parafii ks. Gil Florini dziękując obecnym za przybycie, zachęcił wszystkich, aby jak najczęściej wpatrywali się w ten wizerunek i oddawali cześć relikwiom, które znajdą miejsce w jednej z kaplic świątyni. Na zakończenie uroczystej celebry zastępca mera August Verola  podziękował Abp. Ozorowskiemu za obecność i przekazał od władz miasta i sejmiku najserdeczniejsze życzenia oraz album przedstawiający dawną i współczesną Niceę.

W słowie końcowym Abp Edward Ozorowski nadmienił, iż Nicea jest kolejnym miastem na świecie, w którym są relikwie polskiego Kapłana Męczennika. Wspomniał także o księdzu Krzysztofie, pochodzącym z tej samej parafii co ks. Jerzy Popiełuszko, a który od wielu lat pracuje jako kapłan fidei donum we Francji. „Diecezja w Nicei otrzymała wiec dwa dary od Kościoła białostockiego: relikwie i gorliwą pracę kapłana z Archidiecezji Białostockiej” – mówił Arcybiskup. Metropolita podziękował także za zgotowane gorące przyjęcie. Wszystkim zgromadzonym udzielił  błogosławieństwa, a po zakończonej liturgii przekazał relikwie do ucałowania kapłanom i wiernym. Ks. proboszcz Gil Florini po zakończonych uroczystościach zaprosił gości wraz z Abp. Ozorowskim na wspólną południową agapę do  parafialnych sal katechetycznych.

W przeddzień uroczystości w Nicei Metropolita Białostocki, na zaproszenie rektora Jean-Marie Tachana, przewodniczył Mszy św. w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej w Laghet, zwiedził katedrę arcybiskupią w Księstwie Monaco, a wieczorem spotkał się z przedstawicielami kurii, seminarium nicejskiego oraz wikariuszami generalnymi Jean-Luis Balsa i Guy Terrancle. Spotkanie to zakończono uroczystą kolacją wydaną na cześć Metropolity Białostockiego.

W poniedziałek 29 października przed południem, po rannej Eucharystii w XII wiecznym kościele w Sarry, Abp Ozorowski w towarzystwie swego sekretarza i ks. proboszcza Grzegorza Hermana pochodzącego z Diecezji Drohiczyńskiej, modlił się w 930 rocznicę sakry biskupiej papieża Urbana II (Odon de Lagery) przed jego statuą, która znajduje się  Châtillon sur Marne w miejscu urodzenia  błogosławionego papieża.