Na pozbawionym ludzi placu św. Piotra w Watykanie wystawiony został cudowny krucyfiks z kościoła św. Marcelego, do którego tydzień temu pielgrzymował piechotą Franciszek. Wystawiono też obraz Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie ludu Rzymskiego), przed którym zawsze błagano Bożą Rodzicielkę o pomoc w zarazach i epidemiach.

Podczas nabożeństwa będzie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. czytane będzie Słowo Boże, papież Franciszek poprowadzi medytację, a na zakończenie udzieli uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i światu), z którym związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Takie błogosławieństwo zarezerwowane jest na szczególne wydarzenia i było dotychczas udzielane m.in. w niedzielę Wielkanocną oraz Boże Narodzenie.

Modlitwa z papieżem Franciszkiem będzie transmitowana na żywo na oficjalnym kanele watykańskim na YouTube VaticanNews oraz w TV Trwam i Radiu Maryja, jak również w innych środkach społecznego przekazu.

„Dzięki duchowemu uczestnictwu w modlitwie prowadzonej przez Ojca Świętego możemy doświadczyć wspólnoty i jedności Kościoła na całym świecie w tym trudnym czasie. Bóg jest blisko każdego z nas, kierujmy do niego nasze prośby o pokój w sercu. Bądźmy razem, pomagajmy osobom potrzebującym, szczególnie chorym i starszym, niech nikt nie będzie pozostawiony sam sobie. Wspierajmy organizacje charytatywne, które niosą pomoc. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych przez służby sanitarne. Ich przestrzeganie jest wyrazem odpowiedzialności i chrześcijańskiej miłości bliźniego” - mówi rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Z cudownym krucyfiksem, przy którym odbędzie się dzisiejsza modlitwa związane są dwa wydarzenia z XVI w. uznawane za cudowne. Najpierw w 1519 r. jako jedyny element wyposażenia ocalał on z pożaru tej świątyni. Trzy lata później niesiony był w procesji pokutnej, z którą łączy się ustanie w Rzymie dżumy. Podobne historie miały miejsce w związku z modlitwą przed obrazem Matki Bożej Solus Populi Romani, która na co dzień znajduje się w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie – pierwszym kościele świata dedykowanym Maryi. To tam zawsze modli się Franciszek przed i po każdej podróży apostolskiej.