Na czele grupy tradycyjnie niesiono duży krzyż, a podążający za nim pątnicy nieśli ze sobą małe drewniane krzyże jako symbol wyznawanej wiary i osobistych intencji ofiarowanych Bogu.

W czasie wędrówki do grupy pielgrzymkowej dołączali wierni z parafii leżących na trasie przemarszu. Do sanktuarium dotarły również grupy z Czarnej Białostockiej i Supraśla. Jak podkreślał ks. Butwiłowski, w tym roku było wyjątkowo dużo nowych pielgrzymów oraz osób, które przybyły z różnych stron Polski. „Prowadzę tę pielgrzymkę od dwudziestu lat, a dziś pod archikatedrą widziałem mnóstwo nowych twarzy. Mogę też powiedzieć, że ta pielgrzymka z krzyżami powoli staje się ogólnopolska” – zaznaczył.

Po przybyciu do Świętej Wody wspólnie odmówiona została koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św., podczas której homilię wygłosił ks. Jarosław Winnicki.

Przypomniał w niej szczególne znaczenie przeżywanego Roku Miłosierdzia, w którym Kościół wyszedł naprzeciw wszystkim ludziom zagubionym, zranionym, zatroskanym o swoich bliskich bądź o własne sumienie. Zauważył swoiste „przebudzenie” wśród mieszkańców archidiecezji, którzy „zdają się odzyskiwać świadomość, że muszą na nowo odkryć Boga”.

Kaznodzieja wyjaśniał, że człowiek, aby zrozumieć wolę Bożą, często musi doświadczyć krzyża – własnej słabości, grzeszności, cierpienia, śmierci, czy to w małżeństwie, kapłaństwie, czy w życiu samotnym, niezależnie od wieku czy statusu ekonomicznego.

Ks. Winnicki pytał, „co znaczy dla człowieka nieść krzyż tak jak Jezus?” i wyjaśniał, że „tajemnica Jego Krzyża polegała na całkowitym zjednoczeniu z Ojcem”. Dlatego zachęcał, by nieść swe codzienne krzyże w jedności z Bogiem i w pokornym poddaniu się jego woli, tak, „by zło, które dotyka nas na co dzień nie zniszczyło w nas miłości, ale ją utwierdziło” – mówił i zachęcał, by codziennym drogowskazem na drodze miłości i przebaczenia było pełnienie uczynków miłosierdzia.

Po Eucharystii zostały poświęcone przyniesione przez pielgrzymów krzyże, które tradycyjnie pielgrzymi umieścili na Górze Krzyży. Wielu pątników zwyczajowo zapaliło ułożone w formę krzyża znicze, aby upamiętniać trud swojej wędrówki.

Na zakończenie uroczystości wierni mogli wziąć udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która niedawno została poświęcona przez bp. Henryka Ciereszkę, a także odprawić nabożeństwo zwane „Dróżkami Maryi”.

W niedzielę 11 września, w ramach dorocznych uroczystości odpustowych, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej odbędzie się pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego. Po wspólnej modlitwie różańcowej, o godz. 12.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie abp Senior Stanisław Szymecki.

Do liczącego niemal 300 lat Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie co roku przybywają dziesiątki tysięcy wiernych z Polski i z zagranicy. Szczególnym miejscem modlitwy pielgrzymów, obok Sanktuarium z obrazem Matki Bożej Bolesnej jest grota wraz z cudownym źródełkiem i powstała przed Jubileuszowym Rokiem 2000 Kalwaria. Można na niej odnaleźć setki tysięcy różnej wielkości krzyży, przyniesionych tu wraz z modlitwami w wielu intencjach przez osoby prywatne oraz przez różne wspólnoty, środowiska, grupy i organizacje z kraju i z zagranicy. Sanktuarium od wielu lat prowadzi księgę intencyjną stawianych krzyży oraz księgę doznanych tu łask.