W tym samym czasie Koronka do Bożego Miłosierdzia odmawiana była w kilkudziesięciu miastach Polski i wielu krajach świata, upraszając u Boga Miłosierdzie „dla nas i całego świata” oraz w sposób szczególny prosząc za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wchodzie i pokój na Ukrainie.

Z roku na rok ta modlitewna akcja gromadzi na białostockich ulicach i skrzyżowaniach coraz więcej osób, które pragną i potrafią ofiarować swą modlitwę Bogu w miejscach publicznych.

Osoby z tablicami informującymi o akcji zachęcały do udziału w modlitwie na czterdziestu trzech białostockich.

W Białymstoku organizatorem akcji jest Stowarzyszenie czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. ks. Michała Sopoćki, które wspópracuje ze wspólnotą „Iskra” w parafii Ojców Jezuitów w Łodzi oraz przedstawicielami różnych wspólnot parafialnych, młodzieży i szkół z terenu miasta Białegostoku.

Akcję „Koronka na ulicach Białegostoku” objął w tym roku swoim patronatem Abp Edward Ozorowski.

Arcybiskup Angelo Becciu z Watykanu poinformował, iż Ojciec Święty Franciszek, wyraził z radością nadzieję, że wołanie o Boże Miłosierdzie będzie budziło w sercach „wyobraźnie miłosierdzia” i pragnienie niesienia go potrzebującym, udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom modlitwy.