Uczestnicy wzięli udział we Mszy św. w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach. Postać ks. Suchowolca przybliżył zebranym ks. Adam Szot, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Białymstoku. Po nabożeństwie odsłonięto i poświęcono nowy pomnik na grobie ks. Suchowolca. Odrestaurowane miejsce pamięci zostało sfinansowany przez IPN. Obelisk przedstawia postać duchownego oraz napis: "Ks. Stanisław Suchowolec 13.05.1958 - 30.01.1989 - kapłan niezłomny, syn białostockiej ziemi, kapelan Podziemnej Solidarności i KPN, zamordowany za wierność Bogu i Polsce przez komunistycznych oprawców na plebanii kościoła w Dojlidach".

Po zakończeniu nabożeństwa oddano hołd kapłanowi, odmawiając przy jego grobie modlitwę za duszę oraz składając wieńce i kwiaty. W uroczystościach upamiętniających ks. Stanisława Suchowolca udział wzięli udział m.in. ks. Marian Strankowski – rektor Seminarium Duchownego, ks. Adam Szot, europoseł Krzystof Jurgiel, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, wojsko, harcerze z Kozińc i ZHR, młodzież szkolna i ich rodzice.

Niedzielne uroczystości zorganizował białostocki Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych (WIR) oraz miejscowy oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowy medal z wizerunkiem ks. S. Suchowolca.