Tematem posiedzenia był zbliżający się Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Na wstępie członkowie Rady zapoznali się z ogólnopolskim programem obchodów Jubileuszu oraz najważniejszymi założeniami nowego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu 2015. Zauważono, że rok ten będziemy przeżywać w świetle Miłosierdzia Bożego, gdyż 8 grudnia br. w całym Kościele powszechnym rozpocznie się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony przez Papieża Franciszka. 

Stwierdzono, że z racji obchodów 1050 - lecia Chrztu Polski, działalność duszpasterska Kościoła w naszej Ojczyźnie powinno się mocno koncentrować na tematyce chrzcielnej. Podkreślano, że zgodnie ze wskazaniami Komisji Duszpasterskiej KEP, obchody tego Jubileuszu mają stanowić okazję do odnowy i pogłębienia świadomości chrzcielnej katolików w Polsce. Celem wysiłków pastoralnych winna być pomoc wiernym w odkryciu prawdy: czym jest chrzest i jak go przeżywać?. 

W trakcie dyskusji przedstawiono też konkretne propozycje duszpasterskie związane z obchodami nadchodzącego Jubileuszu, które mogłyby być zrealizowane na szczeblu diecezjalnym oraz lokalnym, np. w parafiach, małych wspólnotach. Po raz kolejny spostrzeżono, że dobrą okazją do odnowienie wiary wielu katolików są katechezy dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem dziecka. Wyrażono postulat, by takie katechezy odbywały się we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej. 

Ogólnym wnioskiem z dyskusji było stwierdzenie, że obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski są ważnym wyzwaniem duszpasterskim i stosownym czasem, aby pobudzić nas wierzących do refleksji nad stanem naszej wiary i odkryć, być może ponownie, wielkość daru jakim jest sakrament chrztu świętego. 

Spotkanie zakończyła modlitwa i błogosławieństwo Arcybiskupa Metropolity.