W rekolekcjach uczestniczyło ok. 15 par małżeńskich, zwłaszcza tych wierzących, którzy po doświadczeniu rozpadu sakramentalnego małżeństwa zawarli już jedynie małżeństwo cywilne.

Hasło rekolekcji „Tak bowiem Bóg umiłował świat" zostało zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana. Miało ono przypominać, że żaden człowiek nie jest wyłączony ze zbawienia, wykluczony z Bożego miłosierdzia, a Chrystus przychodzi, aby ocalić każdego człowieka.

„Duszpasterska troska o wierzących pozostających w sytuacjach nieregularnych jest zadaniem wspólnoty Kościoła. Rozwiedzeni, którzy zawarli ponowne małżeństwo pozostają we wspólnocie Kościoła, nie są z niej ekskomunikowani i jako ochrzczeni są wezwani do nawrócenia i zbawienia. Nikt bowiem nie jest wyłączony ze zbawienia. Każdy człowiek jest wezwany do świętości i zbawienia darowanego nam przez Boga” – mówi ks. dr Józef Kozłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.

Ks. Kozłowski przypomina, że duszpasterska troska Kościoła o rozwiedzionych w ponownych związkach małżeńskich była przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów oraz i obejmuje dalsze prace synodalne, m.in. ogólnokościelne konsultacje zalecone przez Synod.

8 marca czas rekolekcji rozpoczęły muzyczne impresje, które przygotowały uczestników spotkania do niedzielnej Eucharystii.

W homilii ks. Niemotko, nawiązując do Słowa Bożego, przypominał fundamentalną prawdę chrześcijaństwa, mówiącą, że Bóg szuka każdego człowieka i pragnie go zbawić, a nie potępić. Kaznodzieja szczególną uwagę poświęcił konieczności osobistego nawrócenia i przemiany życia. Przypomniał także o rzeczywistej obecności Chrystusa w znakach sakramentalnych.

Wyjątkowe skupienie towarzyszyło obrzędom Komunii Świętej, do której uczestnicy przygotowali się poprzez medytację, modlitwę duchowej komunii i krótka adorację. Sakramentalną komunię przyjęli kapłani koncelebrujący Eucharystię oraz jedna z par małżeństw niesakramentalnych, która podjęła zobowiązanie przeżywania swojego małżeństwa w czystości.

W poniedziałek 9 marca uczestnicy rekolekcji spotkali się na Drodze Krzyżowej, poprzedzonej rekolekcyjną katechezą na temat cierpienia, które może stać się drogą prowadzącą człowieka do zbawienia. Nabożeństwo z rozważaniami, a także osobista adoracja Krzyża, były owocnym przeżyciem dla uczestników rekolekcji.

Spotkania małżeństw niesakramentalnych w Archidiecezji Białostockiej odbywają się w od 2009 r. Każdego miesiąca spotyka się ok. 15-20 małżeństw niesakramentalnych. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii p.w. Ducha Świętego w Białymstoku.

Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Białostockiej.