Inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się w kaplicy seminaryjnej uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem abp Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. Koncelebrowali abp Edward Ozorowski, bp Henryk Ciereszko, księża profesorowie, księża rektorzy z innych seminariów – Ełku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec. Wspólna modlitwa zgromadziła zarząd AWSD oraz zaproszonych gości.

Arcybiskup metropolita, nawiązując do znaczenia święta św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała przedstawił charakterystykę poszczególnych sylwetek Archaniołów i przyrównał je z konkretnymi zadaniami formacyjnymi, z jakimi konfrontowani są kandydaci do kapłaństwa.

„Dzisiejsze święto Archaniołów uświadamia nam, że droga do kapłaństwa nie jest niczym innym jak realizacją pragnienia bycia przed Bogiem. Dokonuje się to dzięki formacji i kształtowaniu serca kandydata na wzór serca Jezusowego i utrwalania w sobie najgłębszych pragnień uobecniania Boga w swoim i innych życiu” – podkreślał Pasterz Kościoła białostockiego.

Wskazywał, że formacja seminaryjna ma prowadzić do „głębszej integracji wewnętrznej”. Hierarcha podkreślił, że Chrystus pragnie od każdego z kandydatów „kapłaństwa pięknego, a nie byle jakiego”.

„Bądźcie mocni w Duch Świętym! Jezus przed każdym otwiera nieprzebrane możliwości poznania tajemnicy Bożej, daje wrażliwość i możliwość poznania wielkich rzeczy jak wczorajszemu naszemu Patronowi, bł. Michałowi Sopoćce. Od każdego z was zależy osobiście, czy będzie się w stanie wzbić ponad przeciętność i zakosztować prawdziwej mądrości i wiedzy Bożej. Nie wmawiajcie sobie, że coś jest trudne bądź niemożliwe. Bądźcie orłami, które potrafią szybować wysoko!” – mówił abp Wojda, życząc całemu gronu profesorskiemu oraz alumnom obfitości darów Ducha Świętego w rozpoczynającym się nowym roku formacyjnym.

Kolejnym etapem uroczystości była sesja inauguracyjna w auli św. Kazimierza, na której obecny był abp jakub ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej oraz przedstawiciele różnych środowisk: rządowych, parlamentarnych, samorządowych, pozarządowych i akademickich. Gości przywitał, a następnie wygłosił przemówienie inauguracyjne ks. dr hab. Andrzej Proniewski, rektor AWSD w Białymstoku.

Sprawozdanie z działalności AWSD w roku akademickim 2017/2018 przedstawił ks. dr Marian Strankowski, prorektor AWSD.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja alumnów roku pierwszego, po którym słowo do zebranych skierował ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie.

Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny zatytułowany: „Rola Kościoła Rzymskokatolickiego w dziejach narodu i państwa polskiego w stulecie odzyskania niepodległości”, który przedstawił prof. Cezary Kuklo z Oddziału IPN w Białymstoku.

Przed udzieleniem błogosławieństwa uczestnikom uroczystości, abp Wojda podkreślił potrójną rolę wychowania seminaryjnego: od strony duchowej, intelektualnej oraz ludzkiej. Zwrócił uwagę słuchaczy na kwestię odpowiedzialności, jaka spoczywa na barkach kandydatów do kapłaństwa - jest to przede wszystkim odpowiedzialność każdego z kleryków za własne powołanie oraz odpowiedzialność każdego z nich za innych.

Przebieg uroczystości uświetnił chór seminaryjny, kierowany przez ks. Krzysztofa Łapińskiego, profesora AWSD oraz recital fortepianowy Cezarego Karwowskiego.

GALERIA ZDJĘĆ na stronie Seminarium Duchownego