Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin. Liturgii przewodniczył ks. Aleksander Dobroński, a homilię wygłosił ks. Wojciech Rogowski. Podczas liturgii dziękowano Bogu za 100 lat kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w oraz proszono o dalsze błogosławieństwo dla kadry nauczycielskiej i kolejnych pokoleń uczniów.

Placówka powstała w roku 1919 jako Publiczna Szkoła Powszechna przy ul. Polnej. Był to budynek po szkole rosyjskiej. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. uczniowie wrócili do ław szkolnych. 28 czerwca 1947 r. 25 uczniów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Od roku 1961 szkoła przeniosła się do budynku przy ulicy Waryńskiego 30. 12 maja 1984 r. placówce nadano imię Zygmunta Glogera. Od roku 2010 r. zajęcia odbywają się w nowej siedzibie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A. Obecnie w SP nr 12 uczy się blisko 1500 uczniów i jest to największa szkoła w Grodzie nad Białą.