„W Betlejem Bóg, aby pokazać jak miłuje człowieka, sam stał się człowiekiem. Wszedł w ten świat i to nie siłą, ale miłością starał się ten świat podnieść i doprowadzić do stanu doskonałego, jakim jest niebo” – mówił Arcybiskup.

Podkreślał, że Narodzenie Jezusa, które znajduje się pomiędzy przeszłością a przyszłością, „ma swoją wartość dzisiaj, gdyż pokazuje jak wielki jest człowiek, skoro sam Bóg zechciał nim się stać”.

Odwołując się do twórczości piętnastowiecznego artysty Fra Angelico wskazywał, że jego malarstwo, nie przestając mówić o Wcieleniu, ukazuje nowy porządek świata. Zauważył, też że przedstawiona przez artystę scena Zwiastowania wyraża tajemnicę niejako rozciągniętą w czasie, od pierwszych ludzi w raju, aż po Maryję, której drzwi domu wydają się znajdować w tym samym rajskim ogrodzie, który opuszczają Adam i Ewa. Metropolita Białostocki stwierdził, że ten sposób artysta połączył Stary i Nowy Testament, umieszczając na jednym obrazie rezultat grzechu pierworodnego i zapowiedź odkupienia ludzkości, pokutującej za ten grzech.

Odnosząc się do Ewangelicznych opisów narodzenia Jezusa, Abp Ozorowski tłumaczył, że „cała poprzedzająca to wydarzenie historia była nacechowana tęsknotą i nadzieją”. „Sama zaś tajemnica Bożego Narodzenia pokazuje piękno, chwałę i majestat Boga, który stwarzając człowieka nie pozostawił go samemu sobie, ale towarzyszy mu na wszystkich ścieżkach życia, aby mógł dojść do pełni życia i pełni miłości” – mówił.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii hierarchai podziękował pracownikom telewizji i radia, dzięki którym pasterka z Białegostoku dotarła do wielu domów w Polsce. Złożył też świąteczne życzenia wszystkim obecnym w archikatedrze, a także telewidzom i radiosłuchaczom oraz wszystkim pozostającym w domach i na stanowiskach pracy, w sposób szczególny chorym, potrzebującym, samotnym i opuszczonym. Życzył, „aby Święta Bożego Narodzenia były czasem miłości i nadziei, a dla tych, którzy przeżywają trudne chwile, czasem niezłomnej wiary”.

Tegoroczna Pasterka transmitowana była przez Białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej na całą Polskę. Można jej było również wysłuchać w całym regionie na falach Polskiego Radia Białystok.