Uczestnicy zatrzymali się przy czterech stacjach modlitewnych na lądzie, gdzie odbyła się krótka medytacja nad Słowem Bożym i modlitwa.

Procesja z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej na tratwie, wyruszyła z Nowodworc i rzeką Supraśl dotarła do Wasilkowa. Cztery postoje wyznaczały stacje modlitewne przygotowane na brzegu przez okolicznych mieszkańców. Tam odczytano fragment Pisma św. związany z wydarzeniem zbawczym nad wodą.

Podczas Procesji dziękowano Bogu za dar pięknej przyrody i przypominano o odpowiedzialności za czystą wodę i powietrze. Do stacji na lądzie pieszo przybyli uczestnicy procesji, którzy nie płynęli, a chcieli wziąć udział w tej szczególnej modlitwie.

Na tratwie, na czele procesji, płynął Obraz Matki Bożej Miłosierdzia, ważny historycznie dla mieszkańców Wasilkowa, ponieważ był umieszczony pierwotnie przez budowniczego nowego kościoła, w głównym ołtarzu świątyni.

Uczestnicy płynęli 40 kajakami, a kilku uczestników płynęło dodatkowo własnym sprzętem pływającym. Wśród uczestników był też Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

Ta szczególna modlitwa do Matki Bożej, która odbyła się już po raz piąty, połączona z rekreacją, ma na celu integrację mieszkańców, popularyzację kultu Matki Bożej Miłosierdzia oraz ewangelizację w atrakcyjnych, wasilkowskich plenerach, na skraju Puszczy Knyszyńskiej.