„W dzisiejszych czasach trzeba nieustanne przypominać kim jest katecheta i jakie stoją przed nim zadania, a jednocześnie uczyć się tego, co nowe odnośnie katechezy. Osoba dobrze uformowanego katechety w procesie katechizacji jest niezwykle ważna, ważniejsza nawet niż same okoliczności, w których katecheza jest prowadzona” - podkreślał Abp Ozorowski. 

Przypomniał o wyzwaniach, jakie stają w nowym roku szkolnym przed katechetami. „Obecnie toczy się burzliwa dyskusja na temat samej neutralności szkoły, deklaracji wiary, klauzuli sumienia. Od was - katechetów - będzie zależało, czy to, co nowe w programie nauczania, nie stanie się przeszkodą w przepowiadaniu Ewangelii” - stwierdził hierarcha. 

Dziękując wszystkim katechetom za dotychczasową współpracę podkreślał, że zawsze z wielką troską i szacunkiem odnosi się do katechetów zwłaszcza świeckich, gdyż to „oni w sposób szczególny przedłużają troskę rodziców o religijne wychowanie dzieci”. Błogosławiąc wszystkim na nowy rok szkolny życzył entuzjazmu i radości w wypełnianiu ich misji.

Katecheci podczas konferencji wysłuchali wykładu pt. „Wezwani aby głosić Ewangelię. Teoria bycia katechetą", który wygłosił ks. dr Tomasz Kopiczko, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Prelegent podkreślał w nim, że bycie katechetą oznacza nie tylko wykonywanie zawodu, ale jest powołaniem, misją głoszenia Chrystusa. Wskazując na różne pola współpracy, jakie katecheta podejmuje z parafią, szkołą i wydziałem katechetycznym, mówił o zadaniach katechety jakimi są przede wszystkim nauczanie, wychowanie i wtajemniczanie w życie chrześcijańskie.

Drugi wykład zatytułowany „Formacja katechetów wobec współczesnych wyzwań" wygłosił ks. dr Radosław Mazur, członek Zespołu Konsultantów i rzeczoznawców ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Prelegent podkreślał w nim, że posługę katechety powinny cechować chrysto- i eklezjocentryzm. Uwrażliwiał katechetów na konieczność znajomości orędzia ewangelicznego, nieustannej formacji biblijno-teologicznej, znajomość katechizowanych oraz kontekstu społecznego w jakim oni żyją. Apelował o integralne rozumienie człowieka, do którego kierowany jest przekaz Ewangelii oraz o realizm myślenia, czyli nieustanne odnoszenie się do prawdy w przekazie wiary w katechezie.

Na zakończenie spotkania Abp Edward Ozorowski podziękował ks. Jerzemu Sęczkowi za siedmioletnią owocną pracę na stanowisku dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Życzył Bożego błogosławieństwa w posłudze, jaką będzie teraz pełnił w powstającym Centrum Pomocy Caritas w Supraślu. 

Metropolita białostocki wyraził również nadzieję, że nowy dyrektor połączonych wydziałów Katechetycznego i Wydziału Nauczania ks. dr Bogdan Skłodowski sprosta obowiązkom i z radością będzie wypełniał swoje zadania. 

Dzień Katechetyczny poprzedzający nowy rok szkolny jest stałym punktem formacji duchowej i intelektualnej katechetów w archidiecezji białostockiej. Spotykają się oni na wspólnej Eucharystii, a następnie uczestniczą w konferencjach omawiających aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole. W archidiecezji białostockiej w nowym roku szkolnym uczyć będzie ponad 470 katechetów: 150 z nich to księża, 20 siostry zakonne, a pozostali to katecheci świeccy.