W homilii ks. Karol Godlewski, przywołując słowa Ewangelii: „Biada tym, którzy budują grobowce prorokom” zauważył, że mają one swoisty wydźwięk w kontekście tak miłej okoliczności w życiu parafii, jaką jest dedykacja do kultu obrazu św. Jana Pawła II.

Zaznaczył, że w tym Jezusowym określeniu można zawrzeć wszystko to, co jest zewnętrznym wyrazem czci dla Boga i przywiązania do wiary.

„Mogą one spełniać swoją podstawową funkcję – «pomnij, wspomnij, przypomnij, pamiętaj». Stawiamy pomniki, malujemy obrazy, by pamiętać o tym, kogo przedstawiają, do kogo odsyłają. Nasza religia nie jest religią czci oddawanej rzeczom, tylko osobie Boga, do którego odsyłają te poświęcone rzeczy” – mówił kaznodzieja.

Ks. Godlewski przestrzegał przed postrzeganiem Eucharystii jako zaliczonego obowiązku. Zachęcał do traktowania jej jako „pamiątki Chrystusa”, podkreślając, że najważniejsze we Mszy św. jest przyjęcie Chrystusa w Komunii św. i wejście z Nim w komunię, czyli w jedność z Bogiem, która „ma przetrwać drzwi kościoła i się rozciągnąć na wszystkie obszary i przestrzenie naszego życia, by móc rozpoznać Chrystusa w twarzy każdego człowieka, zwłaszcza potrzebującego”.

Zachęcał do uobecniania Chrystusa w świecie w Jego geście obmycia nóg – geście najbardziej uobecniającym ducha Chrystusa Eucharystycznego.

„Dziś woła do nas «pomnij» także Jan Paweł II w znaku obrazu, który zostanie zadedykowany Bogu. O tym, jak żyć komunią w konkrecie codziennych wydarzeń, realiów, kłopotów, dylematów, uczą nas prorocy. Uczy nas także Jan Paweł II, który nam pokazuje, jak żyć komunią, aby w niej wytrwać na wieczność” – mówił ks. Godlewski.

„Możemy wybudować mu pomnik, powiesić obraz i uczynić z tego pomnika grobowiec, czyli zakopać całe jego nauczanie. Wtedy Bóg zażąda on nas zdania sprawy, dlaczego «zabiliśmy» Go, zamknęliśmy w grobowcu czy w kawiarni z kremówkami” – przestrzegał.

Podkreślił także, że „tradycja, nauczanie i papiestwo nie skończyły się na Janie Pawle II. Naszym papieżem jest aktualnie Franciszek. To nasz papież, nie przez geografię i wspólną narodowość, ale nasz, bo jesteśmy katolikami. Autorytet urzędu w Kościele to znacznie więcej niż autorytet osoby. I choć czasem wielu z nas kulturowo bliżej jest do Jana Pawła II, do „Barki”, do Wadowic i do kremówek, to jednak najważniejszy pozostaje autorytet urzędu Piotra, który obecnie posiada papież Franciszek”.

Mszę św. w intencji parafian i darczyńców koncelebrowało kilkunastu kapłanów. Obecni byli architekci, budowniczowie kościoła oraz liczni parafianie. Śpiewom przewodniczył chór parafialny.

Ten pierwszy w archidiecezji kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II jest dziękczynieniem Bogu za jego osobę i pontyfikat. „W ostatnim czasie została ułożona posadzka, ukształtowane zostało prezbiterium. Teraz planujemy ukończyć budowę wieży, którą zwieńczy hełm z krzyżem. Autorem obrazu Jana Pawła II, jak i obrazu Matki Bożej Rozwiązującej Węzły – dwóch obrazów przeznaczonych do kultu w naszym kościele jest artysta-malarz Marek Karp. Obraz św. Jana Pawła II zostanie umieszczony w osobnej kaplicy jemu poświęconej” – mówi ks. proboszcz Bogusław Zieziula.

„Widać, że budowa tej świątyni była potrzebna. Jej budowa przebiega bez większych trudności, parafianie na miarę swych możliwości wspierają materialnie parafię, jest też wielu indywidualnych darczyńców. Parafia rozwija się pod każdym względem, rośnie w liczbę, a parafianie coraz bardziej się integrują. Jest to „młoda” parafia, nie tylko dlatego, że jest jedna z najmłodszych parafii archidiecezji, ale też dlatego, że zamieszkuje ją wiele młodych małżeństw, stąd też dużo jest małych i młodych parafian. Powstał chór parafialny, jest schola dziecięca, cieszy mnie grono ministrantów – młodszych i starszych. W przyszłym roku do I Komunii św. przystąpi trzydzieścioro dzieci” – podkreśla.

Uroczystości odpustowe poprzedziło 40-godzinne Nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu. Słowo Boże podczas uroczystości głosił ks. Karol Godlewski.

W niedzielę po każdej Mszy św. odbywał się kiermasz, na którym można było zaopatrzyć się w pamiątkowe kubki z grafiką i wizualizacją kościoła oraz tradycyjne wypieki ciast, w tym „kremówki papieskie w Ignatkach”. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na budowę kościoła.