„Pytanie jak zachwycić się wiarą jest trudne. Tego zachwytu doświadczają ci, którzy w wierze nawiązali osobistą relację z Bogiem. Doświadczają jej również ci, którzy od wiary odeszli, a później odkryli ją na nowo” - mówił Metropolita Białostocki. „Nie życzę nikomu tego drugiego zachwytu, ale ten pierwszy jest dla wszystkich jak najbardziej wskazany­” - dodał. Hierarcha zauważył, że poszukiwanie wiary w Boga rozciąga się na całe życie człowieka i jest szczytem wszelkich dążeń i osiągnięć.

Biskup świdnicki Ignacy Dec w referacie mówił o współczesnych wyzwaniach, jakie niesie wiara. Jego zdaniem skuteczna ewangelizacja zaczyna się od ewangelizacji samego Kościoła. „Kościół musi zacząć od autoewangelizacji, co oznacza ciągłą świadomość żywej pamięci Jezusa Chrystusa, która z kolei wyraża się w zgłębianiu prawd wiary i życiu w miłości względem Boga i bliźniego” - podkreślał Bp Dec. Przestrzegał przed utraceniem entuzjazmu wiary i wskazywał, jak ważne w dziele ewangelizacji jest świadectwo słowa i czynu.

Biskup Dec ukazywał także wyzwania, przed jakimi staje współcześnie człowiek wierzący. Są nimi przede wszystkim ochrona wartości i instytucji. Wśród wartości wymienił życie ludzkie, prawdę i wolność, a wśród instytucji rodzinę i dzień poświęcony Bogu, czyli niedzielę. „Dziś przyszło nam bronić już nie tylko wiary, ale przede wszystkim rozumu” - mówił. Apelował o obronę kultury antycznej, z której wyrosła Europa oraz chrześcijańskich korzeni, które są podstawą funkcjonowania dzisiejszych społeczeństw.

Drugi z prelegentów, ks. prof. Kazimierz Misiaszek, w referacie „Być solą ziemi jako zadanie katechetyczne” zwrócił uwagę na bolączki dzisiejszej edukacji. Mówił o „swoistej katastrofie edukacyjnej”, która dotyka również katechezy. Wskazał na poważny mankament nauczania religii w szkołach, jakim jest zbyt doktrynalny i mało egzystencjalny jej przekaz.

Referent zachęcał katechetów do ciągłego ukazywania młodym ludziom znaczenia orędzia zbawienia dla ich życia oraz do „łagodzenia rodzących się w nich niepokojów egzystencjalnych”. Wskazywał na ich odpowiedzialność za jakość wiary uczniów oraz na posiadany autorytet jako świadków wiary.

Ks. prof. Misiaszek podkreślał również potrzebę takiego nauczania religii, które będzie w stanie zachwycić młodych ludzi „smakiem chrześcijaństwa”. Wyraził opinię, że „raczej nie jest to możliwe w szkole”, która nie oferuje zbyt wielu możliwości rozwijania wiary. Dostrzegł wielkie znaczenie katechezy parafialnej, a także ruchów i wspólnot kościelnych w kształtowaniu elit religijnych, które zabierałyby głos w ważnych społecznie sprawach.

Na zakończenie konferencji Abp Edward Ozorowski podziękował prelegentom i wszystkim uczestnikom spotkania oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

W Archidiecezji Białostockiej co roku odbywają się dwa zjazdy naukowo-pastoralne: kolędowy i paschalny. Służą one stałej formacji kapłanów i katechetów w zakresie wiedzy teologicznej oraz działalności duszpasterskiej i katechetycznej. Organizacją zjazdów, od chwili powstania w 1999 r., zajmuje się Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.