Przed wieczorną Mszą św. w kościele pw. św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku powitał wszystkich licznie zgromadzonych pielgrzymów podążających Śladami bł. ks. Michała Sopoćki, czcicieli Miłosierdzia Bożego i wspólnotę Gloriosa Trinitẚ, pełniącą obsługę liturgiczną Mszy św. i prowadzącą modlitwę podczas wędrówki do następnego punktu Szlaku. „Gromadzimy się na Szlaku, by wpatrywać się w postać bł. Michała, polecamy dzieło Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek i wspominamy dzień święceń kapłańskich ks. Sopoćki w ich 107 r. Znajdujemy się w miejscu stacyjnym w Roku Św. Józefa”, zaznaczył ks. Kustosz.

Mszę św. celebrował ks. Andrzej Kozakiewicz. W homilii przywołał postać św. Pawła, który doskonale zobrazował słowo i postawę Pana Jezusa z czytanej Ewangelii. „On będąc bogatym stał się ubogim dla nas, by nas ubogacić. Tę postawę św. Paweł odnosi do wspólnoty w Macedonii, ubogiej a potrafiącej dzielić się swoich ubóstwem, nie tym, co zbywa, a tym, czego brakuje. Człowiek takiej postawy, widzący większe potrzeby innych niż swoje, całkowicie ufa Bogu”, podkreślił kapłan.

„Jesteśmy w miejscu szczególnym. Siostry pasterzanki przybyły tu pod koniec XIX w., mając na celu opiekę nad dziewczętami i kobietami zagrożonymi demoralizacją i prowadzącymi niemoralny tryb życia. Siostry prowadziły dom dziecka, otworzyły pracownie krawieckie i trykotarskie, w których uczyły się tych umiejętności dziewczęta i kobiety. Siostry wychodziły naprzeciw różnym potrzebom ludzkim. Otwartość na ludzkie potrzeby i szczodre dzielenie się dobrami zarówno materialnymi jak i duchowymi to również charakterystyczny rys działalności naszego błogosławionego, ks. Michała Sopoćki, pochodzącego z jakże ubogiej rodziny”, wskazywał ks. Kozakiewicz.

Po przybyciu do Białegostoku ks. Sopoćko w 1947 r. również pełnił posługę kapłańską dla zakonnic, także ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek. Przybywał do ich domu i kaplicy jako spowiednik w latach 1947-1951. Wspomniane związki Błogosławionego ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterzanek upamiętniają dziś jego relikwie oraz obraz, znajdujące się w ich kaplicy.

„Pragniemy dziś podziękować za te cechy działalności ks. Sopoćki, również za św. Józefa, człowieka pracy, pokory i poświęcenia, prosząc, byśmy my także na ich wzór budowali nasze chrześcijaństwo”, modlił się ks. Kustosz.

Po Mszy św. zebrani odmówili Litanię do św. Józefa w intencji wszystkich pielgrzymujących Śladami bł. ks. Michała Sopoćki, także osób towarzyszących pątnikom duchowo, małżeństw, rodzin, ludzi pracy i tych, którzy jej szukają.

Po Mszy św. ks. Andrzej zaprosił wspólnotę Gloriosa Trinitẚ do prowadzenia modlitwy na Szlaku. W drodze odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego i śpiewano pieśni (Nasze plany i nadzieje, Ile razy pierś odetchnie i inne). Intencją modlitwy był rozwój dzieł ewangelizacyjnych w świecie oraz miłosierdzie Boże nad światem. Odmówiono także dziesiątkę różańca w intencji rychłej kanonizacji ks. Michała Sopoćki.

U celu wędrówki, przed kościołem św. Wojciecha, na którym umieszczono tablicę stanowiącą wyznacznik Szlaku, ks. Kustosz podziękował wszystkim uczestnikom pielgrzymowania za okazane świadectwo wiary i pobłogosławił pielgrzymów.

Następne spotkanie na Szlaku Śladami bł. ks. Michała Sopoćki rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha o godz. 18.00, w dniu 28 lipca.