Na Eucharystii w bazylice archikatedralnej zgromadzili się pracownicy uczniowie szkół katolickich, nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych oraz pracownicy Departamentu Edukacji. Podczas wspólnej modlitwy zgromadzeni polecali Bogu uczniów oraz wszystkie osoby związane z podlaską oświatą.

W słowie skierowanym do zgromadzonych Pasterz Kościoła białostockiego podkreślił, jak ważna dla rozwoju młodego człowieka jest rola nauczycieli, wychowawców oraz osób odpowiedzialnych za oświatę. Wyraził również radość z licznej obecności młodzieży.

W homilii ks. Adam Anuszkiewicz, odwołując się do ewangelicznej perykopy o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni, zwrócił uwagę na posłuszeństwo Jezusa wobec jego ziemskich rodziców oraz wskazał na potrzebę odważnego podejmowania przez młodych ludzi decyzji wobec problemów współczesnego świata.

Relikwie św. Stanisława spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Święty jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy; oręduje także za studentami i nowicjuszami jezuickimi, a także za polską młodzieżą. Jemu przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r., a król Jan Kazimierz orędownictwu św. Stanisława przypisywał zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem w 1651 r.