W homilii, nawiązując do odczytanej przypowieści o siewcy, która kończy stwierdzeniem: „W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”, arcybiskup podkreślał, że to właśnie wytrwałość potrzebna jest zarówno w dążeniu do poznania prawdy i pogłębienia wiedzy o Bogu, jak i w zdobywaniu wiedzy o otaczającym nas świecie.

„Wiedza o Bogu i otaczającym nas świecie są niezwykle ważne, jednak nie wystarczą. Potrzebna jest także troska o wychowanie – kształtowanie sumień i charakterów każdego ucznia. Zasadniczo wychowanie zależy od rodziców, ale proces ten wspierany jest przez szkołę i Kościół – przez nauczycieli, wychowawców, katechetów i księży”– zaznaczał.

Zwracając się do nauczycieli, wychowawców i katechetów zauważył, że wykonywana przez nich praca to nie tyle zawód, co powołanie. Wszystkim pedagogom życzył odwagi i optymizmu w jego codziennym wypełnianiu.

„Gleba waszych serc jest szlachetna. Posiadacie wiele talentów i zdolności. Wasze umysły są otwarte na przekazywaną wiedzę. Życzę wytrwałości. Zaufajcie waszym nauczycielom i katechetom. Oni wam pomogą nie tylko zdobywać wiedzę ale także stawać się lepszymi i bardziej odpowiedzialnymi ludźmi” – mówił do uczniów.

Odnosząc się do hasła tegorocznego Tygodnia wychowania, metropolita wskazywał: „Jezus jest «drogą». Potrzeba wytrwałości, aby rozpoznać drogę, którą wytyczył Jezus. Droga ta jest oświecona prawdą, ponieważ wiedzie do zbawienia; człowiek odkrywa na niej, kim jest i do czego został powołany. Jezus jest «prawdą». Potrzeba wytrwałości w poszukiwaniu prawdy. Jezus powiedział o sobie: «Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie». Jezus jest też «życiem». On bowiem nie tylko poucza nas, jak mamy żyć, ale również ożywia przez sakramenty, przez słowo Boże, przez wspólnotę, jest Tym, który prowadzi nas przez życie”.

Mszę św. koncelebrowali: ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ks. dr Marian Strankowski – rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz kapłani związani z katolickimi placówkami wychowania.

We wspólnej modlitwie uczestniczyła Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka, Wicekurator oświaty Barbara Buraczewska oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Wiesława Ćwiklińska. Obecni byli również dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy placówek katolickich archidiecezji białostockiej oraz przedstawiciele szkół publicznych. Licznie zgromadziły się dzieci i młodzież wraz z rodzicami.

Tydzień Wychowania jest obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od września 2011 r. jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi na potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania.

Myślą przewodnią tegorocznego XII Tygodnia Wychowania są słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6).