Polscy biskupi zapraszają młodych przede wszystkim na spotkanie z Chrystusem. „Nie bójcie się, że w wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Kościół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla każdego znajdzie się w nim miejsce. Jesteście jego ważną częścią” – podkreślają.

Miejscem najbliższego spotkania młodych z całego świata z Ojcem Świętym Franciszkiem będzie Kraków. Tu – jak piszą biskupi – „bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc”. Czas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. będzie dla Polaków szczególnie ważny również ze względu na przypadającą wówczas rocznicę 1050. Chrztu Polski. "Mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich" - czytamy w liście.

Zanim nastąpi główne spotkanie z Papieżem, odbędą się Dni w Diecezjach. Biskupi zwracają uwagę na to, że będzie to pierwsze zetknięcie młodzieży z całego świata z polską kulturą religijnością i gościnnością. Zaznaczają, że wszyscy jesteśmy gospodarzami Światowych Dni Młodzieży i podkreślają wagę przygotowań do tego wydarzenia. Zachęcają, by młodzi włączyli się w przygotowujące do tych dni programy duszpasterskie, m.in. w pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Proszą o zgłaszanie się do wolontariatu ŚDM oraz zapraszanie tam również tych, którzy być może są z dala od Chrystusa i Kościoła.

Biskupi zapraszają do współpracy w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży rodziców i wychowawców, katechetów i duszpasterzy, a także chorych i cierpiących oraz zgromadzenia zakonne i grupy modlitewne. Zachęcają do rozmów z młodymi, towarzyszenia im, dawania świadectwa życia, a także do modlitwy i ofiarowania cierpienia w intencji ŚDM. Proszą też wszystkich o „otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów” dla przybywających młodych ludzi oraz o wsparcie materialne – „aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc”.

List o przygotowaniach do ŚDM kończy się wezwaniem do Matki Bożej Miłosierdzia oraz patronów wydarzenia – św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. Wezwania te stanowią część oficjalnej modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. List Episkopatu przypomina, że wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który – gdziekolwiek był – z ojcowską miłością wychodził na przeciw młodym ludziom. Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. W 1991 r. takie spotkanie miało miejsce w Częstochowie.

W niedzielę, 16 listopada 2014 r. we wszystkich parafiach w w Polsce, zbierana będzie taca, przeznaczona na organizację Światowych Dni Młodzieży.


List Pasterski Episkopatu o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Strona Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016