Zgromadzeni na nabożeństwie pielgrzymi modlili się przez wstawiennictwo Błogosławionego ks. Michała za Kościół w Polsce i w całym świecie, aby żył miłością Boga i wiernością Ewangelii Chrystusowej, dając mężne świadectwo wiary we współczesnym świecie. Modlono się o Miłosierdzie Boże nad światem, aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego w swoich potrzebach.

W homilii diakon Rafał Danilczuk zachęcił zgromadzonych na Mszy św. do zastanowienia nad miejscem Boga w ich życiu: „Czy wierzysz, że w Komunii Świętej, w małym opłatku przyjmujesz prawdziwego Jezusa? To jest ten sam Jezus, który mówi, że kocha (…), kocha zawsze, kiedy jesteś dobry, kiedy ci się wszystko udaje, ale kocha też, kiedy upadasz, kocha za nic” – podkreślał.

Po Mszy św. pątnicy wyruszyli, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, do kaplicy Sióstr Pasterzanek przy ul. Elizy Orzeszkowej.

Kolejne spotkanie na szlaku będzie miało miejsce 28 czerwca 2017 r. Rozpocznie się Mszą św. w Kościele pw. św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Orzeszkowej, po której nastąpi wspólnotowe przejście z modlitwą Koronki do kolejnego miejsca na szlaku.