Uroczystej Eucharystii przewodniczy abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, który wkrótce zakończy swoją misję dyplomatyczną w Polsce. Włoski hierarcha został mianowany przez papieża Franciszka rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie.

W homilii abp Józef Guzdek przypomniał, że Piotr i każdy jego następca pełni rolę służebną w ustanowionym przez Chrystusa Kościele. - Owszem, Jezus przekazał mu klucze królestwa niebieskiego, jednak Kościół nie jest własnością Piotra i nie on go buduje, ale Chrystus - podkreślił kaznodzieja.

Nawiązując do przypadającej dzisiaj 10. rocznicy wyboru kard. Jorge Bergoglio na  papieża, wskazał, że argentyński purpurat zaufał Jezusowi i odważył się kierować Kościołem, głosząc „Ewangelię Bożą pośród wielkiego utrapienia” (1 Tes 2,2b). - Czyni to na wzór św. Pawła, który nigdy nie zabiegał o  to, „aby podobać się ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca” (1 Tes 2,4) - mówił abp Guzdek.

Celebrowana w Świątyni Opatrzności Bożej Eucharystia - wskazywał abp Guzdek - jest wielkim dziękczynieniem za posługę papieża Franciszka – Piotra naszych czasów, który „obwieszcza zbawienie” całemu światu. - W tym czasie już czterdzieści razy udawał się w różne rejony świata, szczególnie tam, gdzie żyją ludzie dotknięci nędzą i wyzyskiem, przemocą i wojną, czego potwierdzeniem była ostatnia pielgrzymka do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego - przypomniał hierarcha.

"Ojciec Święty wiele razy podkreślał, że przepowiadanie Ewangelii nie jest neutralne. Chrześcijanie nie mogą pójść na kompromis z logiką świata, ale przeciwnie, powinni pozostać wierni Jezusowi, jedynemu Odkupicielowi człowieka i Jego nauce" - tłumaczył w homilii metropolita białostocki.

Jak zaznaczył, Franciszek z odwagą proroka głosi całą prawdę objawioną, przekonany, że walka o przyszłość Kościoła toczy się na płaszczyźnie prawdy. - Często wskazuje na wartości, których współczesny świat nie akceptuje. W sposób niezwykle mocny i jednoznaczny mówi o poszanowaniu życia na każdym jego etapie, o znaczeniu rodziny, o świętości i  nierozerwalności małżeństwa, które jest związkiem mężczyzny i kobiety, o godności każdego człowieka, a szczególnie ubogiego i skrzywdzonego. Przestrzega także przed niebezpiecznymi ideologiami odrzucającymi antropologię chrześcijańską - wyliczał abp Guzdek.

- W swojej posłudze Ojciec Święty często podkreśla, że najważniejsza jest osobista więź z Jezusem, który powiedział: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” - przypominał kaznodzieja. - Głęboka wiara i miłość do Boga stanowią podstawowy warunek przyjęcia i kierowania się na co dzień ewangeliczną prawdą.

Często też Franciszek podkreśla, że jesteśmy posłani do wszystkich - wskazywał abp Guzdek. - Przekonany, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i  podobieństwo Boże, przekracza granice horyzontu zarysowanego przez współczesny świat, za co jest krytykowany, także przez niektórych ludzi Kościoła. Do takiej postawy otwartości zachęca wszystkich wyznawców Chrystusa.

"Gdy zdecydowany przekaz ewangelicznych prawd przez ziemskiego Namiestnika Chrystusa niepokoi sumienia i wzywa do nawrócenia, wówczas jego głos jest często przemilczany. Na wszystkich otwarty i dla wszystkich dobry – staje się wówczas niewygodny, krytykowany i kontestowany" - powiedział abp Guzdek.

Kaznodzieja podkreślił, że papież Franciszek zabiega o Kościół, który nie boi się czasów, jakie przyszły, ale chce w nich realizować misję głoszenia Dobrej Nowiny. - Przekonuje, że kryzys nie jest czasem rozpaczy, ale nowych możliwości. Zachęcając do zrozumienia prawdziwie synodalnej natury Kościoła, zabiega o to, aby nikt nie był biernym obserwatorem, nie ograniczał się tylko do narzekania na Kościół, ale by wszyscy angażowali się na rzecz Kościoła. Nieustannie apeluje, aby odrzucić tzw. święty spokój, duchowość zasiedzenia i nostalgii za przeszłością, i dać się prowadzić Duchowi Świętemu - dodał abp Guzdek.

Papież Franciszek to Piotr naszych czasów, który przewodzi nam w wierze i  miłości - wskazał na zakończenie abp Guzdek. Nazwał go "zwornikiem jedności Kościoła, który przypomina, że zostaliśmy powołani indywidualnie, ale wspólnie mamy służyć Bogu i ludziom".

- Tylko razem możemy stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom i kryzysom, jakich Kościół doświadcza. Wspierajmy go naszą modlitwą, aby z pomocą Ducha Świętego rozeznawał duszpasterskie potrzeby i wyzwania obecnego czasu, i kierował Kościołem zgodnie z wolą Bożą, w zmieniającym się nieustannie świecie - podsumował metropolita białostocki.

Abp Guzdek na koniec zaapelował też o modlitwę w intencji przedstawiciela papieża Franciszka, nuncjusza apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio, dziękując za jego sześcioletnią posługę Kościołowi w naszej ojczyźnie.