Liturgię Mszy św. przygotowali dyrektorzy zaangażowani w Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Białostockiej. Do udziału we Mszy św. zostali zaproszeni przedstawiciele studentów AWSD w Białymstoku oraz młodzież z Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku pod dyrekcją prof. Anny Olszewskiej.

Mszę św. koncelebrowali białostoccy kapłani odpowiedzialni za podlaską oświatę i formację duchową nauczycieli.

W homilii ks. Łukasz Kisielewski, komentując fragment Ewangelii z Liturgii Słowa (Łk 12, 1-7) zachęcił nauczycieli, aby „dali się temu Słowu przeegzaminować z realizacji naszego zawodowego powołania”. Pytanie otwierające ów egzamin brzmiało: „Czy jest jeszcze w tobie takie ewangeliczne myślenie, że praca nauczyciela jest najpierw powołaniem?”. Następnie wskazał, że Jezus w Ewangeliach jest nieustannie w drodze. Taka postawa Mistrza – według kaznodziei - prowokuje kolejne pytanie: „Czy jako nauczyciele jesteśmy wciąż w drodze, nawet jeśli jest to droga krzyżowa?”.

Ks. Kisielewski podkreślał, że właśnie taka postawa Chrystusa skutkowała, wielotysięcznymi tłumami, które za Nim podążały. „On nigdy nie stał w miejscu, dlatego ludzie mogli iść za Nim. Życie zawodowe pedagoga także nie może być zasiedziałe. Jezus nieustannie wzywa nas do misji. Można ją zrealizować tylko wtedy, kiedy żyje się prawdziwie” – mówił.

Jako wzór dobrego nauczyciela ks. Łukasz wskazywał Prymasa Tysiąclecia, św. Jana Pawła II oraz mało znaną polską nauczycielkę z okresu II Wojny Światowej śp. Józefę Mikową.

Kaznodzieja zachęcił także nauczycieli do realizacji swego powołania na sposób eucharystyczny. Wskazał na czynności, które Jezus wykonał z chlebem i winem podczas Ostatniej Wieczerzy, zaznaczając, że w nich zamyka się prawda o ludzkim życiu.

Homilię zakończył parafrazą słów św. Jana Pawła II: „Świat potrzebuje dziś dobrych nauczycieli takich jak Wy. Ponieważ świat potrzebuje dzisiaj Chrystusa”.

Na zakończenie abp Edward Ozorowski w słowach pełnych otuchy podkreślił wielkie znaczenie i godność nauczyciela. Doceniając trudną pracę nauczyciela, życzył im wytrwałości i mocy ducha w realizacji ich powołania.