Konkurs spotkał się w tym roku z wyjątkowo dużym zainteresowaniem, co bardzo cieszy, że mimo dużych ataków medialnych na katechezę w szkołach, są liczni uczniowie, dla których wiara i słowo Boże są ważne. Wykazali się oni świetną znajomością Listów św. Pawła Apostoła do Filipian, Kolosan, Tytusa i Filemona.

Uczestnicy po napisaniu testów sprawdzających wiedzę udali się z opiekunami do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Mszę św. pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszki, który w wygłoszonej homilii podkreślał wartość słowa Bożego. Przypomniał, że spotykając się ze słowem Bożym, spotykamy się z samym jego Autorem.

Na uroczystej gali, oprócz bp. Ciereszki, obecna była Edyta Mozyrska – Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Monika Jabłońska – przedstawicielka Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, alumni AWSD: Mateusz Anikiej oraz Michał Wiszowaty.

Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli organizatorów konkursu w osobie ks. Leszka Jakoniuka – wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ks. Andrzeja Kozakiewicza – Proboszcza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Katarzyny Szostak-Król – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu były słowa św. Pawła Apostoła z Listu do Filipian: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli SP nr 26 był okazją do podjęcia refleksji nad tym, że warto zaufać Bogu i „wypłynąć na głębię”, gdyż jak śpiewali wykonawcy: „nasz Bóg jest potężny w mocy swej”.

Laureatami siódmej edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej w kategorii klas VII-VIII zostali: Szymon Gniedziejko ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej (I miejsce), Klara Maria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku (II miejsce) oraz Maja Marcelina Iwanowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku (III miejsce).

Wyróżnieni w tej kategorii to: Szymon Jan Kondzior (SP nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku), Maja Gawrońska (SP nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku) oraz Dominika Szyszko (SP nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku). W kategorii klas IV-VI najlepszą wiedzą wykazała się, zajmując pierwsze miejsce, Faustyna Surmacewicz ze Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, na drugim miejscu uplasowała się Dominika Maria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, a trzecie miejsce zdobyła Emilia Oświecińska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

Wyróżnieni w kategorii klas młodszych to: Kacper Piądłowski (SP nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku), Florian Rafałowski (SP im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku) oraz Dominika Łupińska (SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w ZSP nr 1 w Białymstoku).

Wymienieni uczestnicy zostali szczególnie nagrodzeni, ale wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i drobne upominki, a ich opiekunowie podziękowania za trud włożony w przygotowanie podopiecznych do konkursu. Na każdego czekał słodki poczęstunek.

Patronat nad konkursem objęli: Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek, Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka oraz Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Organizatorzy konkursu oraz fundatorzy nagród to: Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Pozostali darczyńcy to: Urząd Miejski w Białymstoku oraz Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.