W homilii Bp Ciereszko, nawiązując do czytań liturgicznych wyjaśniał, że uczta paschalna była pamiątką wyprowadzenia narodu wybranego z Egiptu; św. Paweł pisząc do Koryntian mówił o zachowanym w tradycji wspomnieniu ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, zaś ewangeliczny opis ostatniej wieczerzy według św. Jana jest przedłużeniem tych dwóch czytań.

Kaznodzieja podkreślił, że gest obmycia nóg, którego Jezus dokonał podczas Ostatniej Wieczerzy, „zarezerwowany był dla niewolników, a jednak stał za nim gest przeogromnej miłości Boga względem człowieka”.

Białostocki biskup pomocniczy tłumaczył, że każda Eucharystia jest uobecnianiem tego, co jednocześnie dokonało się w Wieczerniku i na krzyżu Jezusa Chrystusa. „To niekończąca się miłość Boża sprawia, że kapłańska moc Chrystusa wylewa się dziś, za każdym razem, gdy sprawujemy Eucharystię” – mówił. Wskazywał, że Syn Boży oddał swoje życie, aby człowiek do tego stołu mógł zasiadać jako odrodzony i oczyszczony z  mocy zła.

„Tamto wydarzenie dzieje się również i dziś na naszych oczach. Jezus otoczony chwałą zniża się do ubrudzonych grzechem i słabościami stóp człowieka” – podkreślał bp Ciereszko. Zaznaczył, że w Misterium Paschalnym streszcza się to, co było ziemską misją Jezusa: „On nauczał, wskazywał człowiekowi drogę, uniżył się w swojej boskiej chwale przyjmując śmierć, aby przygotować każdego z nas do zasiadania do stołu z samym Bogiem, w uczcie miłości i bliskości” – wyjaśniał.

„Tak, jak niegdyś apostołów, tak i dziś Chrystus przysposabia nas, abyśmy wchodzili w bliską więź miłości z Nim i daje nam siebie na pokarm, abyśmy umocnieni na naszej drodze stali się uczestnikami zbawczej łaski Chrystusa”- mówił Bp Ciereszko.

Po homilii Bp Henryk, upamiętniając gest Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, obmył i ucałował nogi dwunastu mężczyznom.

Na zakończenie liturgii Wieczerzy Pańskiej, Najświętszy Sakrament przeniesiono w uroczystej procesji do kaplicy adoracji. W białostockiej archikatedrze jest nią kaplica Jezusa Miłosiernego, gdzie nad tabernakulum, w oprawie ołtarzowej, umieszczony jest obraz autorstwa Ludomira Slendzińskiego, namalowany według wskazówek bł. ks. Michała Sopoćki.

Jutro, w Wielki Piątek, o godz. 9.00 w archikatedrze Arcybiskup Metropolita Białostocki przewodniczyć będzie wspólnej modlitwie jutrzni połączonej z godziną czytań. Przez cały dzień wierni adorować będą Najświętszy Sakrament. W godzinach popołudniowych w parafiach archidiecezji odprawione będą nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 18.00 liturgii Wielkiego Piątku z adoracją Krzyża przewodniczył będzie Abp Stanisław Szymecki.