„W Światowy Dzień Misyjny, obchodzony co roku w przedostatnią niedzielę października, z wdzięcznością wspominamy wszystkie osoby, które swoim świadectwem życia pomagają nam odnowić nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia hojnymi i radosnymi apostołami Ewangelii – napisał papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2021, który w tym roku obchodzimy 24 października. Tematem Orędzia są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).

Franciszek odwołuje się do doświadczeń pierwszych chrześcijan, zapisanych w Dziejach Apostolskich. Ich czasy nie były łatwe. Ich wiara kształtowała się w trudnym i nieprzyjaznym środowisku. Marginalizacje i uwięzienie przeplatały się z oporami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które zdawały się przeczyć, a nawet negować to, co widzieli i słyszeli. Potrafili jednak przekształcić wszystkie te nie-dogodności, przeciwności czy trudności w okazję do misji. Dzieje Apostolskie uczą nas, byśmy w trudnych sytuacjach przylgnęli do Chrystusa, w przekonaniu, że Bóg może działać we wszystkich okolicznościach, również pośród pozornych niepewności, bo ten kto oddaje się Bogu z miłości, z pewnością przyniesie owoc obfity.

Franciszek przyznaje, że również obecny moment dziejowy nie jest łatwy. Pandemia uwypukliła i powiększyła cierpienie, samotność, ubóstwo i  niesprawiedliwości, z powodu których tak wielu już cierpiało, a także zdemaskowała nasze fałszywe bezpieczeństwo. Osoby najbardziej podatne na zagrożenia jeszcze bardziej odczuły własną bezradność i kruchość. Doświadczyliśmy przygnębienia, rozczarowania, zmęczenia. W tej jednak sytuacji nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana – podkreśla Papież. W naszych wspólnotach i rodzi-nach rozbrzmiewa Słowo życia, które daje nadzieję, wolność i odwagę. To ono uzdalnia nas do misji współczucia. „Istnieje pilna potrzeba misjonarzy nadziei, którzy, namaszczeni przez Pana, byliby zdolni proroczo przypominać, że nikt nie zbawia się sam” – dodaje Franciszek.

Papież podkreśla, że jako chrześcijanie nie możemy zatrzymać Pana dla siebie. Wiara ulegnie w nas osłabieniu, jeśli będziemy żyć w izolacji czy zamykać się w małych grupach. Musimy brać przykład z pierwszych chrześcijan, którzy umieli pójść do pogan, by opowiedzieć im o tym, co  wiedzieli i słyszeli.

Na zakończenie tegorocznego Orędzia na Światowy Dzień Misyjny Franciszek dziękuje wszystkim misjonarzom i wzywa do modlitwy o nowe powołania misyjne. Przypomina też, że wszyscy, choć w różny sposób są powołani do misji. Krańce świata, na które Jezus posyła swoich uczniów, mogą się dziś bowiem znajdować tuż obok nas, a nawet w naszych rodzinach. „Niech Maryja, pierwsza uczennica-misjonarka, sprawi, aby we wszystkich ochrzczonych wzrastało pra-gnienie bycia solą i światłem na naszych ziemiach” – dodaje Papież.


Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2021 (24 października)


Aktualnie na misjach pracują 1800 polscy misjonarze i misjonarki, którzy przebywają w 99 krajach na 5 kontynentach (dane z 1 października 2021).

Z Archidiecezji Białostockiej na misjach posługuje 6 księży. Pracują na placówkach w Peru, Papui Nowej Gwinei, Kazachstanie i na Kubie. Pochodzące z Białostocczyzny siostry zakonne możemy odnaleźć w wielu ośrodkach misyjnych, zwłaszcza w Afryce.

Wśród misjonarzy jest 285 księży diecezjalnych, 847 zakonników629 siostry zakonne oraz 39 misjonarzy świeckich. Ponadto na terenach byłego ZSRR pracuje 197 księży diecezjalnych, 367 kapłanów zakonnych, 37 braci i 213 sióstr z Polski.

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - 727 misjonarzy i misjonarek z Polski. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy, są: Brazylia -220, Boliwia - 118, Argentyna - 110, Peru - 55 i Paragwaj - 37. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przebywa 156 księży diecezjalnych, 377 zakonników, 176 sióstr zakonnych i 18 osób świeckich.

W Afryce i na Madagaskarze pracuje 695 misjonarzy. Kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to: Kamerun - 109, Zambia - 66, Tanzania – 55, Madagaskar - 44, Republika Południowej Afryki – 36, Republika Centralnej Afryki - 35 i Rwanda – 29. W Afryce i na Madagaskarze przebywa 71 księży diecezjalnych, 281 zakonników, 329 sióstr zakonnych i 14 osób świeckich.

W Azji jest 301 polskich misjonarzy. Już od wielu lat najwięcej polskich misjonarzy pracuje w  Kazachstanie - 99, na Filipinach – 28, w Japonii - 27, Uzbekistanie 15  osób i w Tajwanie – 14. W Azji przebywa 43 księży diecezjalnych, 136 zakonników, 117 sióstr zakonnych i 5 osób świeckich.

W Oceanii pracuje 62 misjonarzy. Wszystkie osoby pracują w Papui Nowej Gwinei. W Oceanii przebywa 11  księży diecezjalnych, 43 zakonników, 7 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka.

W Ameryce Północnej pracuje 15 misjonarzy. Większość osób pracuje w Kanadzie – 9, na Alasce – 4 i Bermudy - 2. W  Ameryce Północnej przebywa 4 księży diecezjalnych, 10 zakonników i 1 osoba świecka.