W samo południe społeczność placówek wychowania katolickiego Białegostoku oraz harcerze Chorągwi Białostockiej uczcili pamięć błogosławionego Papieża Polaka. Przed pomnikiem przy białostockiej archikatedrze modlili się i śpiewali, wyrażając radość z mającej nastąpić wkrótce jego kanonizacji. Na wspólną modlitwę licznie przybyły przedszkolaki, a także uczniowie placówek wychowania katolickiego Białegostoku. W apelu udział wzięły poczty sztandarowe placówek katolickich, a w modlitwę spontanicznie włączali się mieszkańcy Białegostoku.

Ks. prał. Henryk Żukowski - proboszcz parafii katedralnej - przypomniał, że Ojciec Święty szczególnie kochał dzieci i młodzież, upatrując w nich nadzieję Kościoła i świata. Zachęcał do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, którego wizytę na Podlasiu białostoczanie dobrze pamiętają. „Was tutaj wówczas nie było. Byli tu wasi rodzice – przypomnijcie im o tym! Odwiedzajcie z nimi kaplicę Jana Pawła II w naszej archikatedrze. A jeśli katedra jest zamknięta, módlcie się przy pomniku Papieża… On do was nieustannie wyciąga swoje ręce!” – zachęcał.

Dzieci przedszkolne wraz z uczniami szkół katolickich zaśpiewali ulubione pieśni Ojca Świętego. Harcerze Chorągwi  Białostockiej przeczytali wiersze poświęcone Papieżowi Polakowi. Modlitwę „Anioł Pański” poprowadził ks. Dariusz Gutowski z Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Następnie przedstawiciele poszczególnych placówek oświatowych złożyli kwiaty pod pomnikiem papieskim.

Na Apel przybyły dzieci z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo, Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. Bolesławy Lament, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament oraz Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.

O godz. 19.00, w kościele pw. św. Ojca Pio, Abp Edward Ozorowski przewodniczył uroczystej Mszy św., po której licznie zgromadzeni wierni przeszli do miejsca celebry papieskiej na Krywlanach, gdzie o godz. 21.00 odbył się modlitewny apel.

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,przy ołtarzu papieskim, o godz. 21.00 rozpoczęło się czuwanie modlitewne, zaś przy pomniku bł. Jana Pawła II przy białostockiej Archikatedrze, o godz. 21.00 młodzież odśpiewała Apel Jasnogórski, a następnie modliła się do późnych godzin wieczornych w archikatedralnej kaplicy pw. bł. Jana Pawła II.