Komisja konkursowa w składzie: Mieczysław Czajkowski – literat, członek honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej i Związku Literatów Polskich - przewodniczący komisji, Halina Krukowska – profesor emerytowany Uniwersytetu w Białymstoku, członek Klubu Inteligencji Katolickiej - członek komisji, Agnieszka Kuć – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku - członek komisji, Roman Czepe – poeta, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej - członek komisji, Honorata Kozłowska – pedagog i nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia - członek komisji, Mirosław Heleniak – wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku - sekretarz komisji, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła przyznać:

 

I miejsce

– Natalii Murawskiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku za wiersze: Być człowiekiem, Pozwól mi i Mojry, moje siostry

II miejsce 

– Oldze Świerzbińskiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku za wiersze: Progi i Los sąsiada

– Jarosławowi Młynarczykowi, uczniowi Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku za wiersz Pokuta. Jury zwróciło także uwagę na utwór pt. Gniazdo rodowe

III miejsce 

– Martynie Siemieńczuk, uczennicy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku za wiersze: Przekroczyć próg nadzieiModlitwa

– Julii Zawistowskiej, uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku za wiersze: OnModlitwa

 – Karolinie Klejbuk - godło Sofia - uczennicy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku za wiersz Nieistotne


Wyróżnienie 

- Agnieszce Ruczaj, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku za wiersz Apel nienarodzonych

- Karolinie Jakubowskiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku za wiersz Żywa modlitwa

 – Małgorzacie Rosłan, uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku za wiersz Takie miejsce

– Damianowi Kazberukowi, uczniowi XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku za wiersz Wiara

– Beacie Szewczyk, uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku za wiersze: Kompozytorzy i Najlepsze są liście.


Nagrody i dyplomy wręczali: kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej, ks. prof. Czesław Gładczuk, Wicekurator Oświaty w Białymstoku Wiesława Ćwiklińska, proboszcz parafii katedralnej w Białymstoku ks. prał. Henryk Żukowski  oraz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Małgorzata Maria Wyszyńska .

Należy nadmienić, że pomysłodawcą i organizatorem Konkursów Poetyckich Młodych „Przekroczyć próg nadziei” od 17 lat jest Mieczysław Czajkowski, nagrodzony tego dnia z rąk Wicekurator Wiesławy Ćwiklińskiej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Na podniosłej gali zebrani obejrzeli prezentacje audio-wizualne przypominające osobę Ojca Świętego pt.: „Tu w Wadowicach wszystko się zaczęło”, „Habemus Papam - Karol Wojtyła”, „Jan Paweł II - Pielgrzym” przygotowane przez ucznia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.