15-087 Białystok
ul. Kościelna 1

tel.: 85-665-24-01
e-mail: lp.laibihcra@das


Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.30 (środa 9.00 - 13.30, 14.00 - 16.00)


Sąd kościelny jest instytucją działającą w imieniu Kościoła, której wyroki opierają się na prawie kanonicznym.

Jednym z zadań zleconych sądowi jest nadzór nad wprowadzeniem poprawek w metrykach kościelnych. Osoba, która chce dokonać takich zmian winna zgłosił się do swojej kancelarii parafialnej. Duszpasterz, w zależności od charakteru zamierzonych zmian, poinformuje o potrzebnych dokumentach, które taka osoba winna mu dostarczyć Najczęściej jest potrzebny wypis z metryki, którą trzeba poprawić oraz pełny wypis z aktu urodzenia pobrany z Urzędu Stanu Cywilnego. Po dostarczeniu potrzebnych dokumentów i uzyskaniu przez duszpasterza potrzebnych informacji, przedstawia on w imieniu petenta sprawę sądowi.

Wśród różnych rodzajów postępowań sądowych, najbardziej znanym wśród wiernych jest postępowanie dotyczące stwierdzenia: Czy konkretne małżeństwo zostało nieważnie zawarte?

Jeśli wierny chce wnieść pozew do sądu kościelnego, wskazane jest by  wcześniej skontaktował się z sądem (np. telefonicznie) i umówił się na  konsultację. Wówczas uprawniony pracownik sądu, będzie mógł wyjaśnić wszelkie niejasności prawne i szczegółowo poinformować o sposobie wprowadzenia konkretnej sprawy na wokandę. Ta konsultacja jest bezpłatna.


Uwaga

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii nawet podających się jako kanoniczne, ogłaszających się w prasie lub za  pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają uprawnień do występowania w  sądach kościelnych jako adwokaci. Zdarza się, że nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a  uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku. Jak już wyżej wspomniano poradę prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu.


Oficjał
Ks. dr Tomasz Gierałtowski

Wiceoficjałowie:
Ks. mgr lic. Leszek Mielechowicz
Ks. dr Tomasz Sulik

Sędziowie:

Ks. dr Ireneusz Korziński
Ks. mgr lic. Rafał Kosikowski
Ks. dr Adam Miastkowski
Ks. kmdr mgr lic. Zbigniew Rećko
Ks. dr Wojciech Witkowski, SDB

Obrońca węzła małżeńskiego
Ks. dr Andrzej Kakareko
mgr Małgorzata Anna Maciejewska

Rzecznik sprawiedliwości
Ks. dr Dariusz Sokołowski

Adwokat do spraw małżeńskich
dr Agata Wróblewska, tel. 85 66 52 401, 606 699 612
mgr lic. Rafał Rybnik, tel. 85 72 22 536, 730 889 990
mgr Emilia Baszkiewicz-Pruszko, tel. 502 781 913
w Łomży:
mgr lic. Przemysław Zbigniew Klocek, tel. 602 842 680

Audytor

Aleksandra Otylia Auchimik
Angelika Giczewska
mgr Karolina Góralczyk
mgr Marcin Kanon
mgr lic. Mariola Lewicka
mgr Ewa Jolanta Rudnik-Depczyńska

Notariusz
Ks. mgr Dariusz Marek Mateuszuk