Białostocka Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę jest: samodzielną pielgrzymką, posiadającą własną strukturę, charakter i trasę. Rajd odbywa się w dniach 6-13 sierpnia - termin ten dopasowany jest do Białostockiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, co umożliwi wspólne wejście do  Sanktuarium w Częstochowie obu pielgrzymek.

Program rowerowej pielgrzymki przewiduje: codziennie modlitwy poranne, Mszę św. z homilią, różaniec, koronkę, konferencję, Apel Jasnogórski i modlitwy wieczorne, oraz adoracje Najświętszego Sakramentu i Sakrament Pokuty. Ponadto realizowany będzie program rekreacyjny: wspólne spędzanie wolnego czasu, gry i zabawy integracyjne oraz zespołowe, projekcje filmów, ognisko, promowanie zdrowego i  aktywnego stylu życia.

Pomysł stworzenia Białostockiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę powstał na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy duszpasterskiej ks Krzysztofa Maliszewskiego. Organizując różne regionalne wyprawy i pielgrzymki rowerowe zauważył on jak wielkie jest, w obecnych czasach, zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy. Tworząc w 2012 r. parafialną rowerową pielgrzymkę do Częstochowy usłyszał od wielu osób spoza swojej parafii, że też chcieliby wziąć udział w takiej pielgrzymce. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom powstał wspólny projekt Białostockiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę realizowany przy współudziale Caritas Archidiecezji Białostockiej. 


Więcej informacji o Rowerowej Pielgrzymce na Jasną Górę: www.rowerymka.pl