Swój Jubileusz białostocki Arcybiskup Senior świętował w gronie najbliższych współpracowników i przyjaciół oraz przybyłych gości. Byli wśród nich abp Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, biskupi przybyli z diecezji z łomżyńskiej, ełckiej i kieleckiej, przedstawiciele lokalnych władz oraz zaproszeni mieszkańcy miasta i regionu.

Rozpoczynając uroczystość Abp Edward Ozorowski podkreślając znaczenie miejsc, z których się pochodzi i w których się wyrosło wskazał na te, które ukształtowały życie Jubilata. Były nimi Śląsk i Francja. "Jego przybycie do Białegostoku było dla miasta wielką nobilitacją. Tu przyniósł to, co zdobył po drodze: śląskość i kulturę Francji ”.  - mówił Metropolita Białostocki. Przypomniał, że święcenia diakonatu Abp Szymecki przyjmował od późniejszego Jana XXIII. Wielka przyjaźń łączyła go z Janem Pawłem II, który podczas święceń biskupich wypowiedział do Bp. Stanisława wzruszające słowa: „Przez tyle lat byliśmy sąsiadami, przez tyle lat łączyła nas wspólnota tej samej krakowskiej metropolii. Tyle spotkań, tyle rozmów, tyle trosk i poczynań duszpasterskich. Z tych lat mamy wspólne wspomnienia i stąd moja radość, że mogę dzisiaj włożyć na Ciebie ręce, udzielając Ci sakry biskupiej”. 

Arcybiskup Metropolita podziękował Arcybiskupowi Seniorowi za to, że „pozostał w Białymstoku i tu pozostawił niezatarty ślad swojej osoby”. Życzył mu doczekania jeszcze wielu jubileuszy.

Księgę Jubileuszową pt. „Świadek świętości” zaprezentował redaktor publikacji, Waldemar Smaszcz, historyk literatury, krytyk, eseista i tłumacz.

Przywołał słowa Abp. Szymeckiego, mówiącego o swoim pobycie i posłudze w Archidiecezji Białostockiej jako o „Ziemi Obiecanej”. Przypomniał, że był on promotorem powszechnie dziś używanego zwrotu, określającego Białystok „Miastem Miłosierdzia”. Wskazał, że w Księdze Jubileuszowej zamieszczona została m.in. korespondencja Abp. Stanisława z bł. Janem Pawłem II, jak również sonet napisany przez niego w młodości w języku francuskim. 

„Księga ta przybliża życie, doświadczenie i dzieło Abp. Stanisława, jest opowieścią o życiu – dziecka, chłopca, kleryka, księdza, profesora i biskupa” – mówił Waldemar Smaszcz. Charakterystyczny rys osobowości Arcybiskupa Jubilata dostrzegł w „nieustannej radości życia i uśmiechniętej, franciszkańskiej pobożności”. 

Ks. inf. Adam Krasiński odczytał słowa nadesłane przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, Abp. Celestino Migliore, zapewniające o łączności z uczestnikami uroczystości i Dostojnym Jubilatem. Nuncjusz składając serdeczne życzenia i jubileuszowe gratulacje napisał: „Twe lata posługi były i są zgodne z Twoim wezwaniem biskupim Diliges – będziesz miłował, miłował Boga i bliźniego”.

Następnie życzenia i wyrazy wdzięczności złożyli Abp. Szymeckiemu m. in. przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich Białegostoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie i Akcji Katolickiej. Jubilat otrzymał również Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i promocji województwa. Jest to najwyższa nagroda samorządowa na Podlasiu. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Jubilat. Podziękował za wszystkie wypowiedziane słowa pamięci i życzliwości, a organizatorom jubileuszowego wieczoru, szczególnie Ewie Bobowskiej, za „powszechną mobilizację serc”.

Abp. Szymecki dziękował Bogu za lata kapłańskiej posługi, które wyznaczył mu Pan jako „swoje miłosierdzie,  towarzyszące mu wszędzie tam, gdzie go posyłał". Podkreślił, że zawołanie biskupie „Będziesz miłował” jest wciąż dla niego "przeżywaniem nadmiaru tej miłości, której doświadcza w codziennym życiu”. 

Wyrażając radość z pobytu na Ziemi Białostockiej mówił: „Moją radością są kapłani białostoccy. W rozpoczętym Roku Wiary jest wielkie zapotrzebowanie na „kapłanów głęboko wierzących”. Wzór wiary ukazał w osobie bł. Jana Pawła II i prosił, by tak jak on „wzrastać w wierze”, gdyż współcześnie niezwykle ważne jest dawanie o niej wiarygodnego świadectwa.

„Wierzę w Jezusa Chrystusa! Dziś składam to wyznanie na ręce tu zgromadzanych jako moje jubileuszowe wyznanie” – zakończył Abp Stanisław Szymecki. 

Głównym punktem wieczoru był koncert muzyki poważnej w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Kameralnej „Filharmonia” z Warszawy pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Uczestnicy jubileuszowego spotkania wysłuchali utworów m. in. Góreckiego, Haendla, Scarlattiego i Mozarta.


Abp Stanisław Szymecki święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1947 r. w Paryżu. W latach 1993-2000 był Metropolitą Białostockim. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, na mocy decyzji Jana Pawła II, jeszcze przez blisko dwa lata kierował Archidiecezją Białostocką, którą w roku Wielkiego Jubileuszu, dnia 16 listopada 2000 r. przekazał Abp. Wojciechowi Ziembie. 

Po przejściu na emeryturę jest stale obecny w życiu Archidiecezji Białostockiej poprzez swoją posługę pasterską, obecność i przewodniczenie wielu uroczystościom religijnym, a także codzienne świadectwo wiary i kapłaństwa.