Do przyjęcia w skład Rady rekomendował MwM ks. Bp Józef Kupny, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci Jezusowi. Obecnie MwM działają w ponad 100 krajach świata. Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku-kilkunastu kobiet, które spotykają się raz w tygodniu w domach, kościołach lub kaplicach.

W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się już w 2002 roku, jednak dynamiczny rozwój ruchu rozpoczął się od roku 2009 i Archidiecezji Białostockiej. Wielkim przyjacielem i opiekunem ruchu jest Abp Edward Ozorowski. Obecnie w Polsce – w 13 diecezjach i archidiecezjach – działa około 50 grup Matek w Modlitwie.