Na początku Eucharystii zebrani udali się wraz z Abp. Seniorem Edwardem Ozorowskim, który przewodniczył odpustowej liturgii, przed gmach świątyni, gdzie odbyło się poświęcenie pomnika nagrobnego z płytą upamiętniającą pierwszych fundatorów kościoła – dawnych właścicieli ziemskich Ignatek i pamiątkowej tablicy na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Ojczyznę, której fundatorem byli mieszkańcy gminy Juchnowiec Kościelny.

Homilię wygłosił prał ks. Andrzej Horaczy, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Marianowie.

Na zakońcednie Mszy św. głos zabrał dr Michał Ryglewicz, ostatni żyjący potomek fundatorów kościoła w Ignatkach, który w krótkim wystąpieniu przybliżył burzliwą historię zarówno Ignatek, jak i swoich przodków - rodów Miciełowskich i Ryglewiczów.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Abp Edward Ozorowski wyraził radość i uznanie dla miejscowych parafian, którzy podjęli trud wznoszenia nowej świątyni - kościoła ku czci Papieża Polaka, który ostatnie lata życia poświecił głoszeniu idei miłosierdzia Bożego, tak bardzo bliskiej białostoczanom z racji na osobę bł. ks. Michała Sopoćki.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani udali się na plac przed świątynią, by przedłużyć wspólne świętowanie przy papieskich kremówkach i innych przygotowanych przez parafian słodkościach.