Arcybiskup Metropolita w homilii, nawiązując do postaci patrona św. Mateusza celnika podkreślał, że „wiarę w Jezusa Chrystusa, nadzieję życia wiecznego i miłość, która łączy” można przeżywać na sposób indywidualny.

Wyjaśniał, że powołanie Mateusza wśród powołań innych Apostołów było szczególne i wyjątkowe. „Wystarczyła jedna chwila, jedno spojrzenie, aby zmienić całe jego życie. To właśnie było miłosierdzie okazane mu przez Jezusa” – mówił, dodając, że także dziś każdy człowiek może doświadczyć przemieniającego spotkania z Jezusem Chrystusem.

„Jezus chce okazywać miłosierdzie każdemu człowiekowi, każdego wzywa po imieniu. W Jego oczach każdy ma swoją wartość i godność” – zaznaczał.

Zachęcał zgromadzonych do refleksji nad przeżywaniem wiary w ich codziennym życiu. „Nie można oddzielać życia publicznego od prywatnego. Albo jesteśmy ludźmi wierzącymi, albo tymi, którzy Jezusa się zapierają” – stwierdził.

Prosił, by pełnili swoje funkcje gorliwie i uczciwie, w duchu służby publicznej, dając świadectwo o tym, że Chrystus króluje w ich życiu.

Życzył, by patron pracowników Krajowej Administracji Skarbowej wspierał ich, towarzyszył i nieustannie inspirował, by mogli w każdym momencie odpowiadać na potrzeby Ojczyzny, narodu i społeczeństwa, ale też i tych, którzy w życiu się pogubili.

Wśród przybyłych gości był Tomasz Słaboszowski – wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Jan Zabielski – wicewojewoda podlaski oraz Wojciech Orłowski – dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Mszę św. koncelebrowali ks. podinspektor Marian Midura, Dziekan Krajowej Administracji Skarbowej, ks. kan. Piotr Augustynowicz – duszpasterz Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, ks. prał Bogusław Zieziula – wieloletni duszpasterz Służb Celnych i Skarbowych Archidiecezji Białostockiej, a także księża kapelani służb mundurowych.

Obecni byli dyrektorzy Izb z Warszawy, Lublina i Olsztyna, komendanci, dowódcy i przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji i instytucji współpracujących z Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku, kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy podlaskiej Izby Administracji Skarbowej.

Po wspólnej modlitwie uczestnicy uroczystości przeszli na dziedziniec Pałacu Branickich, gdzie arcybiskup metropolita poświęcił nowy sztandar Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Na sztandarze znajduje się hasło „W służbie Ojczyźnie i obywatelom”. Jak mówi ks. Kapelan „jest to hasło, które przyświeca pracy funkcjonariuszy i pracowników. Sztandar to znak rozpoznawczy danej instytucji, który wszystkich jednoczy. Doroczne święto jest okazja do podsumowania pracy oraz do planowania zadań na przyszłość”.

„Podczas tegorocznej pielgrzymki KAS z Kuźnicy do Sokółki, która odbędzie się w dniu jutrzejszym, będziemy modlić się w intencji funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin, także dziękować za bezpieczną służbę” – dodaje.

Na zakończenie miało miejsce wręczenie wyróżnień, odznaczeń i awansów pracownikom KAS.