Było to bardzo wyjątkowe wydarzenie, gdyż od 40 lat ta Wspólnota jest miejscem odkrywania sensu życia, nawróceń, uzdrowień i powrotów do wiary, a także miejscem odkrywania powołań kapłańskich, zakonnych i małżeńskich.

Wyjątkowo poruszające były wspomnienia byłych członków Wspólnoty, którzy w ten szczególny wieczór przyjechali z odległych miejsc Polski, aby dać świadectwo. To tu jako młodzi studenci odnajdowali drogę do Boga i choć rozjechali się po świecie, to tego ważnego dnia wielu znów było obecnych. Fundament zbudowany we Wspólnocie pozwolił im się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe, a także nigdy nie stracić z oczu Jezusa Chrystusa.

Po uroczystej Mszy św. goście zostali zaproszeni na poczęstunek i projekcję specjalnie przygotowanego filmu z 40-letniej historii Wspólnoty, który wzbudził wiele wzruszeń i radości. Zebranych gości umocniły również wspólna modlitwa i radosny śpiew.

Wspólnota „Światło Chrystusa” niezmiennie od 40 lat spotyka się w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. w kościele św. Wojciecha przy ul. Warszawskiej 46a. Jej członkowie serdecznie zapraszają na swoje spotkania osoby chcące pogłębić relację z Bogiem i znaleźć duchowe wytchnienie.