Wystawa prezentuje przebieg i efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych w 2013 r. przy sześciu szesnastowiecznych dokumentach pergaminowych oraz osiemnastowiecznym ornacie ze zbiorów AMAB. Prace były współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Archidiecezji Białostockiej.

Na wernisażu zgromadziło się ok. czterdziestu osób. Gości powitał Dyrektor AMAB ks. dr Tadeusz Kasabuła. W słowie wstępnym wyraził wdzięczność Abp Edwardowi Ozorowskiemu za obecność oraz nieustanny wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego Archidiecezji Białostockiej. Osobne podziękowania ks. Kasabuła skierował do ks. dr. Tadeusza Krahela, wieloletniego dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku, który wydobył dokumenty będące przedmiotem konserwacji na światło dzienne i podjął trud ich przechowywania. Na koniec ks. Dyrektor złożył podziękowania na ręce uczestniczących w projekcie konserwatorów dzieł sztuki – pani dr hab. Weronice Liszewskiej, dr Katarzynie Zapolskiej i panu dr. Jackowi Tomaszewskiemu oraz niżej podpisanej koordynatorce projektu.

Następnie z krótkim słowem wystąpiła kurator wystawy, mgr Marta Wróbel, omawiając historyczne losy dokumentów pergaminowych poddanych konserwacji. Stanowiło to wstęp do bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej i wykładu dr hab. Weroniki Liszewskiej, która opowiadała o technologii wykonania dokumentów pergaminowych, metodyce prac konserwatorskich oraz najciekawszych spostrzeżeniach wynikłych w toku prac przy zbiorach AMAB. Pani Liszewska podkreśliła konieczność indywidualnego podejścia do każdego z zabytków piśmiennictwa, przeprowadzania szczegółowych badań poprzedzających konserwację i decydujących o obraniu właściwego toku postępowania. Zwróciła także uwagę, że zabiegi konserwatorskie powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, a ślady użytkowania obiektów powinno się zachowywać jako elementy ich własnej historii. Na prezentacji multimedialnej można było obejrzeć i porównać stan obiektów sprzed konserwacji i po jej zakończeniu.

Ostatnim wystąpieniem był referat dr Katarzyny Zapolskiej, konserwatora dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji tkaniny zabytkowej, która przyczyniła się do nadania nowej jakości osiemnastowiecznemu czerwonemu ornatowi z parafii Choroszcz. Pani Zapolska interesująco opowiadała o technice wykonania ornatu, kolejnych etapach prac konserwatorskich oraz związanych z nimi trudnościach. Przypomniała, że zabytkowe tkaniny liturgiczne nie powinny być odsuwane na dalszy plan, ale na równi z innymi zabytkami poddawane odpowiedniej ochronie i restauracji.  Wystąpienie zostało zilustrowane fotografiami przedstawianymi w prezentacji multimedialnej.

Po referatach ks. Dyrektor zaprosił wszystkich zgromadzonych do obejrzenia wystawy. Na planszach zamieszczono informacje o wszystkich restaurowanych zabytkach i tajnikach konserwatorskiej „kuchni”. Zwiedzający otrzymywali nieodpłatnie ilustrowany katalog. Wyjątkowo w ten wieczór wyeksponowano poddane konserwacji dokumenty i ornat, aby można było na żywo przekonać się o wadze przeprowadzonych prac. Dokumenty pergaminowe, które muszą być przechowywane w stabilnych warunkach klimatycznych, nie będą na co dzień eksponowane.

Wszystkich, którzy nie mogli odwiedzić AMAB w dniu otwarcia wystawy, a chcieliby je zobaczyć, zapraszamy serdecznie 13 grudnia 2013 r., kiedy będą pokazane ponownie. Wystawę można oglądać do końca 2013 r.