O. Jacek Salij w wystąpieniu zatytułowanym „Pożyteczne jest dla was Moje odejście (J 16,7) - po co nam Kościół?? podkreślił, że istnienie Kościoła było pragnieniem Chrystusa, z którym od początku Chrystus się utożsamiał. Przypomniał, że odejście Chrystusa do Ojca było koniecznym warunkiem daru Ducha Świętego dla uczniów.

Prelegent przestrzegał przed współczesnym „skażeniem monofizyckim?, jakie często daje się zauważyć w myśleniu o Kościele. „Chrystus prawdziwie stał się jednym z nas, przyjął na siebie wszystko całą ludzką partykularność, aby odkupienie dokonało się mocą Boga, ale jednocześnie wewnętrznym wysiłkiem ludzkości (…). Chrystus w Zmartwychwstaniu to  prawdziwy, wskrzeszony przez Ojca i wywyższony człowiek? – mówił. Ostrzegał również przed dzisiejszym „skażeniem nestoriańskim”, czyli postrzeganiem Kościoła jedynie jako instytucji.

O. prof. Salij wyjaśniał uczestnikom konferencji, że Kościół jest potrzebny, gdyż w nim jest gwarancja wiarygodności Ewangelii oraz pewność łaski zbawczej, działającej poprzez sakramenty. Podając przykłady własnego doświadczenia i licznych rozmów, również z  niewierzącymi, wyciągnął następujące praktyczne wnioski: Kościół na  ziemi nie był i nigdy nie będzie rzeczywistością idealną – jest ciągle „w budowie?; wprawdzie ma on liczne grzechy, „ale to nie z powodu grzechów jest nienawidzony, lecz z powodu wierności Ewangelii”, zaś krytykowanie Kościoła, tak modne w wielu środowiskach w dzisiejszych czasach, jest często „sposobem na odwrócenie uwagi od własnych grzechów i zagłuszenie własnego sumienia”.

Na zakończenie, za kard. Johnem Henrym Newmanem podał różnicę pomiędzy postawą nawrócenia i apostazji. „Apostazją jest odejście i odrzucenie tego wszystkiego, w co dotychczas wierzyłem; nawrócenie zaś to  zachowanie tego, co dotąd było mi drogie i otwarcie się na większą prawdę? – mówił prelegent. Używając metafory witraża, zachęcał do  „wejścia do środka, do wewnątrz rzeczywistości Kościoła, by móc zobaczyć wszystko to, co w nim jest najpiękniejsze?.

Prelekcja ks. prof. Waldemara Chrostowskiego była nawiązaniem do książki pt. „Skarb na wysokiej górze”, która jest wywiadem-rzeką, jaki znany biblista przeprowadził z Abp. Edwardem Ozorowskim. Zwrócił on uwagę na  to, jak ważna jest dla poczucia własnej tożsamości pamięć o przodkach i  rodzinnej historii. „Gdy zastanawiamy się nad własnym życiem trzeba nam sięgać dalej, w przeszłość, gdyż tam często jest ukryty do niego klucz (…). Rzeczywistość każdego powołania zaczyna się dużo wcześniej niż przyszliśmy na świat” – podkreślał

Ks. prof. Chrostowski, nawiązując do rozmów z Metropolitą Białostockim, jakie odbyli w Sudzienicznej, a które później stały się treścią książki, stwierdził, że do zrozumienia siebie człowiek często dochodzi przez opowiadanie własnego życia, w którym „ludzkie działania splatają się z  działaniem Boga”. Przytaczając fragmenty książki, zachęcał czytelników do lektury „Skarbu na wysokiej górze” podkreślał, że z jej kart przebija świadectwo człowieka, który „przeżył dużo, wie dużo i ma dużo wyrozumiałości”. Stwierdził, że dewizę życiową abp Ozorowskiego można by ująć w słowa: „W każdej sytuacji, zawsze lepiej jest mieć nadzieję niż jej nie mieć”.

W konferencji, którą zorganizowała Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku przy współudziale Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, wzięli udział księża, siostry zakonne, katecheci świeccy oraz zaproszeni goście, w tym rektorzy, dziekani wydziałów oraz pracownicy naukowi białostockich wyższych uczelni.

Centralne obchody jubileuszu 50-lecia kapłaństwa i 35-lecia sakry biskupiej Abp. Ozorowskiego odbędą się w dniach 14 i 15 czerwca br. Dnia 14 czerwca o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w odbędzie się uroczystość wręczenia Jubilatowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku oraz premiera oratorium „Oto wierny sługa mój” poświęconemu bł. ks. Michałowi Sopoćce, zaś dnia 15 czerwca o godz. 11.00 uroczysta Msza św. Jubileuszowa w Archikatedrze Białostockiej.


Książkę „Skarb na wysokiej górze" można nabyć w księgarni św. Jerzego w Białymstoku przy ul. Kościelnej 1.