W kilku mniejszych zespołach, 8-9 osobowych, wolontariusze pracowali nad „siatką połączeń”, która ma pomóc przybyłym do Białegostoku na Dni w Diecezji gościom w sprawnym poruszaniu się komunikacją miejską, na trasach z parafii do centrum czy różnych miejsc na terenie Białegostoku.

Spotkaniu wolontariuszy towarzyszyła codzienna Msza św., adoracja i spotkania w grupie, oparte o projekt DeoProfil – program przygotowany przez duszpasterzy i młodzież z Polski jako duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży.

Wyjazdy wolontariuszy pełnią także funkcję integracyjną. W wolnych chwilach wszyscy angażowali się w wykonanie Bożonarodzeniowej szopki. Konstrukcję wykonali mężczyźni, zaś pozostali lepili figurki z modeliny. Na koniec, pod czujnym okiem plastyków, wszystko zostało uzupełnione dodatkowymi elementami. Szopka zostanie zaprezentowana na spotkaniu opłatkowym wolontariuszy ŚDM Betania, które odbędzie się 20 grudnia 2015 r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1A.

Działania wolontariatu związane są ściśle z rozpoczętym Rokiem Miłosierdzia, ponieważ hasło Światowych Dni Młodzieży brzmi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Na chwilę obecną zgłosiło 320 wolontariuszy ŚDM, którzy podzieleni są na 10 sekcji o różnym zakresie działań. Aktualnie przygotowują się do Orszaku Trzech Króli, podczas którego przeprowadzą zbiórkę na pokrycie kosztów związanych z wykupieniem Pakietów Pielgrzyma na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.