15-077 Białystok
ul. Warszawska 32

tel./fax: 85 651 90 08
e-mail: lp.satirac@kotsylaib
web: www.bialystok.caritas.pl


nr konta: Bank PEKAO S.A. 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Dyrektor
Ks. Adam Kozikowski

Zastępca dyrektora
ks. Grzegorz Boraczewski
ks. Piotr Kobeszko
ks. Jerzy Sęczek
Michał Gaweł


Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem bp. Edwarda Kisiela, ówczesnego Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Zgodnie z pierwszym zdaniem Dekretu stwierdzającym, że „miłosierdzie stanowi istotny element misji ewangelizacyjnej Kościoła i jej weryfikację” białostocka Caritas wpisuje się w misję Kościoła, polegającą na pełnieniu posługi miłosierdzia najbardziej potrzebującym w pierwszym rzędzie w rodzimej diecezji, lecz również włączając się w liczne akcje o charakterze ponad diecezjalnym na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Początki Białostockiej Caritas to czterech wolontariuszy działających w niewielkim pomieszczeniu przy parafii Miłosierdzia Bożego. Początkowo wydawali talony na żywność dla ubogich, z czasem również odzież. Odwiedzali też rodziny wielodzietne i osoby starsze, niosąc pomoc tym, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia.

Pierwszą placówką, poza wspomnianym Centrum Charytatywnym, był Dom dla Bezdomnych, który rozpoczął swoją działalność w grudniu 1995 r. w budynku przekazanym przez Zarząd Miasta Białegostoku i wyremontowanym dzięki pomocy finansowej Caritas w Szwajcarii. Tu powstała kuchnia dla ubogich, gabinet lekarski, a później dodatkowo noclegownia (1999 r.). Caritas zorganizowała także Biuro Informacji dla Migrantów i Uchodźców (1996 r.), zaczęły powstawać pierwsze Stacje Opieki Caritas (1996 r. – w Krynkach i Szudziałowie).

Wkrótce w Wasilkowie powstał Dom Matki i Dziecka (1997 r.) wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci. Najmłodsi podopieczni Caritas zaczęli jeździć na kolonie do ośrodka w Reglu, co było możliwe dzięki Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom. Później zakładano kolejne Stacje Opieki, co było konsekwencją realizowanego przez Caritas programu zorganizowania fachowej opieki medycznej na terenach tzw. ściany wschodniej. Jesienią 1999 r. ruszył Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych, a już rok później rozpoczął swoją działalność Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”. Z czasem powstały kolejne placówki niosące pomoc najbardziej potrzebującym.

W październiku 2014 r. powstał ośrodek w Supraślu, w budynku, który wcześniej był użytkowany przez Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej. Supraska placówka jest teraz największym obiektem wśród wszystkich należących do Caritas Archidiecezji Białostockiej. Działa tu Dom Matki i Dziecka przeniesiony w sierpniu 2014 r. z Wasilkowa i świetlica środowiskowa.

Dziś Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi ponad 30 wyspecjalizowanych placówek i centrów pomocy, organizuje liczne programy i akcje, których celem jest wspieranie zarówno dzieci, jak i osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dotyka ubóstwo i którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Kilkuset pracowników i wolontariuszy Caritas wsłuchanych w głos Jezusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40), stara się nieść pomoc najbardziej potrzebującym bez względu na wyznanie i światopogląd. Czynią to z pomocą ludzi dobrej woli, którzy chętnie wspierają prowadzone akcje, takie jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkanocna, Tornister Pełen Uśmiechów, Kilometry Dobra czy Skrzydła.

Nieocenioną rolę wsparcia pełnią Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas, które uczestniczą w zbiórkach żywności, rozeznają potrzeby bliźnich i docierają z pomocą do osób z najbliższego otoczenia. Białostocką Caritas od 1991 kierowali kolejno: ks. Andrzej Kozakiewicz, ks. Andrzej Horaczy, ks. Wojciech Łazewski, ks. Grzegorz Kłoczko. Aktualnie dyrektorem jest ks. Adam Kozikowski.


Adresy placówek Caritas Archidiecezji Białostockiej


Centrum Pomocy Caritas
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl


Centrum Pomocy „Samarytanin”
ul. Kolejowa 26 A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: samarytanin.bialystok@caritas.pl


Centrum Wolontariatu Caritas
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: wolontariat.bialystok@caritas.pl


Dom dla Repatriantów
ul. ks. Suchowolca 25F
15-565 Białystok


Dom Matki i Dziecka Nazaret
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 728 594 175
mail: dmdz.suprasl@caritas.pl


Gabinet rehabilitacyjny
ul. Bobrówka 55
19-124 Jaświły
tel. 85 716 85 62
mail: wtz.bobrowka@caritas.pl


Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień "Metanoia"
16-020 Czarna Białostocka
skr. poczt. 45
tel. 85 710 32 41
mail: metanoia@caritas.pl


Noclegownia dla kobiet
ul. Raginisa 55
15-161 Białystok
tel. 85 675 09 50, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl


Noclegownia dla mężczyzn
ul. Sienkiewicza 89/1
15-003 Białystok
tel. 85 765 09 06, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl


Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych
ul. Kolejowa 26A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: pik.bialystok@caritas.pl


Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu
ul. Nowa 32A
15-343 Białystok
tel. 85 663 16 67
mail: domdziecka.bialystok@caritas.pl


Stacja Opieki Caritas w Choroszczy
ul. Aleja Niepodległości 1D
16-070 Choroszcz
tel. 85 719 12 58
mail: soc.choroszcz@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 8:00 – 9:30


Stacja Opieki Caritas w Gródku
ul. Fabryczna 12
16-040 Gródek
tel. 85 718 00 53; 660 764 499
mail: soc.grodek@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 11:00 – 13:00


Stacja Opieki Caritas w Krynkach
ul. Grodzieńska 40
16-120 Krynki
Tel. 85 722 85 52, 601 477 818
mail: soc.krynki@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 8:00 – 9:00; 14:00 –15:00


Stacja Opieki Caritas w Kuźnicy
ul. Sokólska 5
16-123 Kuźnica Białostocka
tel. 85 722 40 88
mail: soc.kuznica@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 10:30 – 11:30; 14:30 – 15:30


Stacja Opieki Caritas w Nowym Dworze
ul. Sidrzańska 8
16-205 Nowy Dwór
tel. 85 722 60 47
mail: soc.nowydwor@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 10:30 – 11:30; 14:30 – 15:30


Filia Stacji Opieki Nowy Dwór w Sidrze
ul. Sokólska 3
16-124 Sidra
tel. 85 721 16 69, 502535989
mail: soc.sidra@caritas.pl


Stacja Opieki Caritas w Szudziałowie
ul. Górna 4
16-113 Szudziałowo
tel. 85 722 14 66
mail: soc.szudzialowo@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 11:00 – 12:00; 14:30 – 15:30


Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Pogodna 63
15-365 Białystok
tel. 728 594 189
mail: sds.bialystok@caritas.pl


Świetlica dla dzieci im. Dobrego Pasterza w Supraślu
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 600 306 888
mail: swietlica.suprasl@caritas.pl


Świetlica dla dzieci im. św. Jana Bosko
ul. Szkolna 1/1
15-077 Białystok
tel. 664 277 959
mail: swietlica.tecza@caritas.pl


Świetlica dla dzieci „Promyk”
ul. Stoczni Gdańskiej
15-571 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: swietlica.promyk@caritas.pl>


Świetlica dla dzieci „Stokrotka”
ul. Antoniuk Fabryczny 40/48
15-741 Białystok
mail: swietlica.stokrotka@caritas.pl

Świetlica dla dzieci “Pod aureolą św. Józefa” w Sokółce
ul. Jana Pawła II 5
16-100 Sokółka


Świetlica dla dzieci w Kuźnicy
ul. Sokólska 5
16-123 Kuźnica
tel. 505 452 005
mail: swietlica.kuznica@caritas.pl


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku
ul. Knyszyńska 12a
15-702 Białystok
tel. 85 673 13 01
mail: wtz.bialystok@caritas.pl


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mońkach
ul. Aleja Niepodległości 3
19-100 Mońki
tel. 85 716 40 79
mail: wtz.monki@caritas.pl


Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. św. Łukasza
ul. Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: wypozyczalnia.bialystok@caritas.pl