15-077 Białystok
ul. Warszawska 32

tel./fax: 85 651 90 08
e-mail: lp.satirac@kotsylaib
web: www.bialystok.caritas.pl


nr konta: Bank PEKAO S.A. 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Dyrektor
ks. Jerzy Sęczek

Zastępca dyrektora
ks. Andrzej Ratkiewicz

Członkowie Zarządu
ks. Paweł Popielnicki
ks. Piotr Kobeszko


Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem bp. Edwarda Kisiela, ówczesnego Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Zgodnie z pierwszym zdaniem Dekretu stwierdzającym, że „miłosierdzie stanowi istotny element misji ewangelizacyjnej Kościoła i jej weryfikację” białostocka Caritas wpisuje się w misję Kościoła, polegającą na pełnieniu posługi miłosierdzia najbardziej potrzebującym w pierwszym rzędzie w rodzimej diecezji, lecz również włączając się w liczne akcje o charakterze ponad diecezjalnym na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Początki Białostockiej Caritas to czterech wolontariuszy działających w niewielkim pomieszczeniu przy parafii Miłosierdzia Bożego. Początkowo wydawali talony na żywność dla ubogich, z czasem również odzież. Odwiedzali też rodziny wielodzietne i osoby starsze, niosąc pomoc tym, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia.

Pierwszą placówką, poza wspomnianym Centrum Charytatywnym, był Dom dla Bezdomnych, który rozpoczął swoją działalność w grudniu 1995 r. w budynku przekazanym przez Zarząd Miasta Białegostoku i wyremontowanym dzięki pomocy finansowej Caritas w Szwajcarii. Tu powstała kuchnia dla ubogich, gabinet lekarski, a później dodatkowo noclegownia (1999 r.). Caritas zorganizowała także Biuro Informacji dla Migrantów i Uchodźców (1996 r.), zaczęły powstawać pierwsze Stacje Opieki Caritas (1996 r. – w Krynkach i Szudziałowie).

Wkrótce w Wasilkowie powstał Dom Matki i Dziecka (1997 r.) wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci. Najmłodsi podopieczni Caritas zaczęli jeździć na kolonie do ośrodka w Reglu, co było możliwe dzięki Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom. Później zakładano kolejne Stacje Opieki, co było konsekwencją realizowanego przez Caritas programu zorganizowania fachowej opieki medycznej na terenach tzw. ściany wschodniej. Jesienią 1999 r. ruszył Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych, a już rok później rozpoczął swoją działalność Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”. Z czasem powstały kolejne placówki niosące pomoc najbardziej potrzebującym.

W październiku 2014 r. powstał ośrodek w Supraślu, w budynku, który wcześniej był użytkowany przez Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej. Supraska placówka jest teraz największym obiektem wśród wszystkich należących do Caritas Archidiecezji Białostockiej. Działa tu Dom Matki i Dziecka przeniesiony w sierpniu 2014 r. z Wasilkowa i świetlica środowiskowa.

Dziś Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi ponad 30 wyspecjalizowanych placówek i centrów pomocy, organizuje liczne programy i akcje, których celem jest wspieranie zarówno dzieci, jak i osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dotyka ubóstwo i którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Kilkuset pracowników i wolontariuszy Caritas wsłuchanych w głos Jezusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40), stara się nieść pomoc najbardziej potrzebującym bez względu na wyznanie i światopogląd. Czynią to z pomocą ludzi dobrej woli, którzy chętnie wspierają prowadzone akcje, takie jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkanocna, Tornister Pełen Uśmiechów, Kilometry Dobra czy Skrzydła.

Nieocenioną rolę wsparcia pełnią Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas, które uczestniczą w zbiórkach żywności, rozeznają potrzeby bliźnich i docierają z pomocą do osób z najbliższego otoczenia. Białostocką Caritas od 1991 kierowali kolejno: ks. Andrzej Kozakiewicz, ks. Andrzej Horaczy, ks. Wojciech Łazewski, ks. Grzegorz Kłoczko i ks. Adam Kozikowski. Aktualnie dyrektorem jest ks. Jerzy Sęczek.


Adresy placówek Caritas Archidiecezji Białostockiej

Centrum Pomocy Caritas
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
mail: suprasl@caritas.pl

Centrum Pomocy „Samarytanin”
ul. Kolejowa 26 A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: samarytanin.bialystok@caritas.pl

Filia: Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Klepacka 11
15-634 Białystok

Centrum Wolontariatu Caritas
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 664 762 880
mail: wolontariat.bialystok@caritas.pl

Dom dla Repatriantów
ul. ks. S. Suchowolca 25F
15-565 Białystok
mail: migranci-bialystok@caritas.pl

Dom Matki i Dziecka Nazaret
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 728 594 175
mail: dmdz.suprasl@caritas.pl

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia
16-020 Czarna Białostocka
skr. poczt. 45
tel. 85 710 32 41
mail: metanoia@caritas.pl

Klub Seniora „Dobry czas”
ul. Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok
mail: seniorzy.bialystok@caritas.pl

Noclegownia dla kobiet Św. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Raginisa 55
15-161 Białystok
tel. 85 675 09 50, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Noclegownia dla mężczyzn Św. Brata Alberta
ul. Sienkiewicza 89/1
15-003 Białystok
tel. 85 765 09 06, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Mieszkania wspomagane
Projekt „Moje miejsce – Arka”
ul. 3 Maja 5 B
16-030 Supraśl
tel. 728 369 046
mail: suprasl@caritas.pl

Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu
ul. Nowa 32A
15-343 Białystok
tel. 85 663 16 67
mail: domdziecka.bialystok@caritas.pl

Służba Medyczna Caritas
ul. Kolejowa 26A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: smc@caritas.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” im. bł. ks. Michała Sopoćki
ul. Pogodna 63
15 – 365 Białystok
tel. 728 594 189
mail: sds.bialystok@caritas.pl

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk”
ul. Stoczni Gdańskiej 69
15-571 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: swietlica.promyk@caritas.pl

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Stokrotka”
ul. Św. Kazimierza 2
15-741 Białystok
mail: swietlica.stokrotka@caritas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku
ul. Knyszyńska 12a
15-702 Białystok
tel. 85 673 13 01
mail: wtz.bialystok@caritas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mońkach
ul. Aleja Niepodległości 3
19-100 Mońki
tel. 85 716 40 79
mail: wtz.monki@caritas.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. św. Łukasza
ul. Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: wypozyczalnia.bialystok@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom – Центр допомоги мігрантам та біженцям
Kościelna 2, 15-087 Białystok
tel. +48 696 71 61 80
mail: migranci.bialystok@caritas.pl