Spotkanie prowadził i w imieniu wspólnoty seminaryjnej przywitał zabranych gości ks. dr Marian Strankowski, wicerektor AWSD. W wydarzeniu uczestniczył ks. dr hab. Radosław Kimsza, delegat arcybiskupa Metropolity ds. Dialogu Międzyreligijnego i Ekumenicznego. Wzięli w nim udział wykładowcy AWSD, alumni, siostry zakonne - Misjonarki Świętej Rodziny oraz zaproszeni goście.

Tematyka wystąpień trzech prelegentów reprezentujących różne wyznania chrześcijańskie odnosiła się do wyzwań jakie niesie ze sobą praca duszpasterska z młodzieżą.

Kościół rzymskokatolickiego reprezentował ks. Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Przybliżył on swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą, wskazując na oczekiwania ludzi młodych wobec Kościoła. Wskazał też na konieczność towarzyszenia im na drogach życia.

W imieniu Kościoła ewangelicko-augsburskiego wystąpił pastor Tomasz Wigłasz, Cerkiew prawosławną reprezentował ks. Paweł Szwed.

Spotkanie uwieńczyły Nieszpory w kaplicy seminaryjne, którym przewodniczył ks. Radosław Kimsza. Kaznodzieją wygłosił pastor Adam Grześkowiak z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

GALERIA ZDJĘĆ NA STRONIE SEMINARIUM DUCHOWNEGO