Abp Ozorowski nawiązując do liturgii słowa podkreślił aktualność prawd zbawienia. Wskazał na słowa proroka Izajasza, który mówił, że „naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” i Ewangelisty Łukasza, który podkreśla, że „dziś narodził nam się Zbawiciel”. „To nasze «dziś» ma swoje wczoraj i swoje jutro” – mówił.

Zaznaczał, że prawda o Bożym Narodzeniu przez wieki znajdowała swój wyraz w twórczości poetów, malarzy i innych twórców kultury, a Polacy od dziesięciu wieków starają się żyć prawdą, że narodził się dla nich Zbawca, Chrystus Pan. „Mamy swoje Boże Narodzenie mieniące się kolorami, dźwiękami i wyrażane na wszelki możliwy sposób ludzkim językiem. To jest nasze «dzisiaj» zakorzenione w przeszłości i wychylone ku przyszłości” – wyjaśniał.

Metropolita Białostocki jako przykład przywołał wiarę pierwszych chrześcijan, którzy wyznawali ją publicznie pomimo grożących prześladowań. Przypomniał, że także i w dzisiejszych czasach, w wielu zakątkach świata chrześcijanie są nadal prześladowani. Podkreślił, że „ciemności nie zdołały pokonać światła, które ukazało się nad Betlejem, i które także przenika do naszych czasów”.

Hierarcha zauważył, że w Polsce „mamy również swoje ciemności, i te indywidualne i te zbiorowe”. Wśród nich wymienił: złość, niezgodę, zawiść i zazdrość. „To są ciemności naszych czasów. Jednak światłość, która zabłysła wówczas nad Betlejem nadal ma swoją moc, by rozgrzewać serca i poszerzać umysły”.

Zachęcał, aby światło betlejemskie nieustanie zanosić do swoich domów oraz wszędzie tam, gdzie są potrzebujący, bezdomni, bezrobotni i chorzy. „To jest zadanie na dzisiaj: nie bać się ciemności i ciągle pozostawać w świetle” – apelował Abp Ozorowski

Na zakończenie uroczystej Eucharystii Metropolita Białostocki złożył świąteczne życzenia wszystkim obecnym w archikatedrze, a także telewidzom i radiosłuchaczom. Życzył, aby te święta były czasem „odnowienia wiary i nadziei, a nade wszystko miłości”. Przekazał szczególne wyrazy modlitewnej pamięci wszystkim pozostającym w domach i na stanowiskach pracy oraz chorym, potrzebującym i opuszczonym.

Tegoroczna Pasterka transmitowana była przez Białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej oraz przez Polskie Radio Białystok.