Abp Ozorowski przypomniał czasy powojenne, kiedy rolnictwo w Polsce próbowano poddać kolektywizacji. „Rolnicy bronili jednak swojej ziemi, płacąc niekiedy podatki nie do udźwignięcia. Później tą ziemię częściowo im zwrócono, rolnicy jednak już jej nie bronili. Masowo zaczęli ją sprzedawać i uciekać albo do miasta albo za granicę” – mówił.

Arcybiskup zauważył, że polska wieś się starzeje. „Jeśli nie przyjdzie odgórna pomoc, to zapewne te strajki, które teraz się odbywają, niewiele pomogą. Problem polskiego rolnictwa jest ogromny i wymaga wiele wysiłku, aby go pozytywnie rozwiązać. Nie można go stracić z oczu, nie można pozwolić, by rolników było coraz mniej, a ich sytuacja była coraz trudniejsza, gdyż to dzięki nim nasz kraj może normalnie funkcjonować”.

„Św. Izydor jest symbolem, który łączy sprawy ziemskie ze sprawami Boskimi. Jeśli będziemy wpatrywać się w niego, z pewnością uda nam się pomyślnie wyjść ze wszystkich kryzysów – ekonomicznych, politycznych, a jeszcze bardziej z «kryzysu rozumu», który dziś ogarnia nasze społeczeństwo” - mówił Metropolita Białostocki.

W homilii ks. dr Dariusz Wojtecki, prorektor Seminarium Duchownego i archidiecezjalny duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców podkreślił, że nikt, bardziej niż rolnicy, nie ma świadomości trudu pracy i wartości życia.

„Rolnicy wiedzą, że życie jest dziełem Stwórcy, jest darem Bożym, nad którym człowiek do końca nie ma władzy. Są oni świadkami Jego wielkiego dzieła. Dlatego praca na roli uczy szacunku dla Boga, dla stworzenia, dla praw natury” – przypomniał.

Kaznodzieja zaznaczał, że nie da się funkcjonować wbrew jej prawom, gdyż prowadzi to do głębokich zaburzeń społecznych. „Z ziemią jest jak z rodziną; naród bez ziemi i bez przeszłości stanie się wkrótce narodem bezdomnym, bez przyszłości” – mówił, nawiązując do myśli Prymasa Tysiąclecia.

Eucharystia była centralnym punktem obchodów ku czci Patrona rolników chrześcijańskiej Europy. Przed rozpoczęciem liturgii abp Ozorowski uhonorował medalem św. Izydora Oracza rolników i instytucje Podlasia, które wykazały się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju.

We Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, pracownicy Lasów Państwowych oraz podlascy przedsiębiorcy. Obecne były poczty sztandarowe organizacji rolniczych, a uroczystość uświetnił zespół „Kłosek” z Niećkowa.

Tegorocznymi laureatami odznaczenia zostali: Walentyna Adamska z Nowego Aleksandrowa, Zenon Angielczyk z Białegostoku, ks. Alfred Butwiłowski - proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Świętej wodzie, europoseł Jarosław Kalinowski z Jackowa Górnego, Edward Klimaszewski Edward z Moniek, Stefan Krajewski z Krajewa Białego, Mirosław Leszczyński z Gdyni, Andrzej Mioduszewski z Zambrowa, Zbigniew Obrocki z Ustronia Morskiego, Zdzisław Puciłowski z Puciłek, Roman Rogoziński z Augustowa, Wiktor Władysław Szmulewicz ze Święcic Starych, Gertruda i Krzysztof Szmurło z Popław k. Brańska, Marian Waszkiewicz z Dąbrowy Białostockiej, Tadeusz Wilczyński z Gib, Jan Zubkiewicz z Płaska oraz Antoni Żdanuk z Łomży. Medalem za zasługi na rzecz szerzenia kultu św. Izydora, patrona rolników, uhonorowana została Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

„Rolnicy i leśnicy wywodzą się z tych samych korzeni, żyją w tych samych środowiskach przyrodniczych i niejednokrotnie wykonują oba zawody jednocześnie” – mówił, dziękując za wyróżnienie w imieniu wszystkich pracowników, dyrektor RDLP Ryszard Ziemblicki.

Doroczne obchody ku czci św. Izydora rozpoczęły się w dniu wczorajszym w Niećkowie. Złożyły się na nie konferencje dotyczące problemów współczesnego rolnictwa oraz wręczenie medalu św. Izydora Ludowemu Zespołowi „Kłosek”, funkcjonującemu przy Zespole Szkół w Niećkowie.

Ponad 20 lat temu w Białymstoku, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita, Abp. Wojciech Ziemba, poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 r.