Nowa wystawa w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym przedstawia człowieka w różnych, właściwych dla niego życiowych sytuacjach, z różnorodnością charakterów i typów ludzkich. Człowiek został ukazany na przestrzeni wieków w jego naturze: grzechu i świętości, przeżywaniu radości i smutku, narodzin i śmierci. Poprzez obiekty od gotyku (misa chrzcielna z XV w. z Kuźnicy i późnogotycka rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa z Korycina), przez poszczególne epoki do czasów współczesnych widzimy człowieka ujętego w kadrze dzieła sztuki. Zobaczyć tu można m.in. renesansowy obraz z XV w. z kręgu prymitywistów florenckich „Św. Hieronim pokutujący”, „Panny Mądre wychodzące oblubieńcowi naprzeciw” z XVI w. i manierystyczny „Sąd Ostateczny” z XVII w. ze zbiorów AWSD w Białymstoku, dziewiętnastowieczną kopię zaginionego obrazu MB Różanostockiej z Parafii w Sidrze, „Portret brodatego mężczyzny” Piotra Stachowicza, „Wiejską dziewczynę” Ireny Gérard de Festenburg, „Jaskółki” Kazimierza Lasockiego – obrazy ze zbiorów prywatnych i wiele innych dzieł.

Eksponaty pochodzą z kolekcji prywatnych białostockich kolekcjonerów sztuki, zbiorów wybranych parafii, Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Wystawa będzie czynna do września 2014 r.