Następnie Metropolita Białostocki wskazał na potrzebę żarliwej modlitwy, która która jest zdolna rozpalić jednocząca moc miłości: "Mam nadzieję, że pragnienie wszystkich chrześcijan pozostanie naszym głębokim pragnieniem, które będzie nam towarzyszyć każdego dnia. By tak było potrzeba miłości, coraz gorętszej miłości. Nasza miłość jest czasem jak ogień przysypany popiołem i potrzeba podmuchu by zdmuchnąć ten popiół i by ogon zapłonął. Potrzeba tego podmuchu by nasza miłość stawała się coraz gorętsza. Tym podmuchem jest nasza codzienna modlitwa, gdyż modlitwa ma wielką moc".

„Możemy codziennie modlić się o jedność Kościoła. Każdego dnia możemy ofiarować swoje Zdrowaś Mario do Maryi czy ojcze nasz do Boga ojca o to byśmy kiedyś osiągnęli tę jedność o którą modlił się Jezus w Wieczerniku. Niech te słowa o mocy modlitwy towarzyszą nam, byśmy nie zapominali o jedności. Im mniej jedności tym słabsza jest nasza miłość. Tym mniej w nas wiary. Słowa z dzisiejszej Ewangelii «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» mówią nam o potrzebie nawrócenia serca, aby z tego serca popłynęła prawdziwa miłość umocniona naszą codzienną modlitwą ku jedności wszystkich chrześcijan w Jezusie Chrystusie" - reasumował.

W ramach dzisiejszej homilii ks. kan. Radosław Kimsza, delegat Metropolity Białostockiego ds. dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Białymstoku odczytał list prawosławnego Abp. Jakuba, który został złożony na ręce Abp. Tadeusza Wojdy podczas spotkania ekumenicznego biskupów Kościoła katolickiego i prawosławnego. Arcybiskup Jakub wskazuje w nim na to, iż pomimo obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 nie zaniedbujemy wspólnej, jakże ważnej modlitwy o jedność chrześcijan: „Choć nie głosimy wymiennie kazań, to jednak nie rezygnujemy z modlitw o jedność chrześcijan. Czynimy to w naszych świątyniach i domach, podczas nabożeństw, w modlitwie wspólnoty i modlitwie indywidualnej. Modlitwa o jedność jest ważnym zadaniem każdego wierzącego, jest bowiem naśladowaniem Chrystusa, Który w swojej arcykapłańskiej modlitwie prosił Ojca, by jego uczniowie stanowili jedno (J 17, 11)".

Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej zaznaczył również, iż dzisiejszy świat coraz bardziej oddalający się od Boga, pogrążający się w obojętności religijnej potrzebuje naszego świadectwa jedności. Świadectwa o wierze i trwaniu w Chrystusie, które jest remedium na chorobę ducha trawiącą ludzkość. „W tych trudnych czasach, kiedy przebiegły szatan łatwo podrzuca swe idee tym, którzy utracili jedność z «krzewem winnym» i podążają w stronę cywilizacji śmierci, nasze wspólne wysiłki i modlitwy o jedność i pojednanie są wyjątkowo pożądane. Wiedząc, że siła tkwi w jedności, szatan sieje podziały, abyśmy nie przynosili owoców wiary. Wiedząc o tym, módlmy się o miłość i pojednanie" - mówił.

W ramach Tygodnia Ekumenicznego w prawosławne Święto Jordanu przypadające 19 stycznia, w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku został również odczytany list Abp Tadeusza Wojdy do wiernych Kościoła prawosławnego. Z racji na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa tegoroczne przeżywanie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity plon” odbyło się w innej, ograniczonej formie.