Kolejny dzień Tygodnia Ekumenicznego w Archidiecezji Białostockiej zgromadził w kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich.

Wydarzenie rozpoczęło się prelekcją ks. dr hab. Radosława Kimszy, konsultora Rady Ekumenicznej Konferencji Episkopatu Polski. W swoim wystąpieniu zaprezentował on wschodnie ikony Maryi. Jak zauważył wykładowca teologii duchowości AWSD w Białymstoku, Matka Boża jest szczególną Orędowniczką wspomagającą ludzkie wysiłki na rzecz jedności. „Piękno ikony uwypukla jej matczyną miłość, która jest odblaskiem miłującego spojrzenia jej Syna, w którym przygarnia do siebie całą ludzkość” – mówił. Po wysłuchaniu wykładu odprawiona została Msza św. połączona z nieszporami o jedność chrześcijan. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Henryk Żukowski, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W homilii ks. Radosław Kimsza przywołał scenę ewangeliczną, w której do Jezusa przybywają z różnych krain tłumy ludzi, zachwycone Jego działalnością. Jak zauważył, „jest to obraz pielgrzymującego Kościoła, który dziś, wierząc na różne sposoby, wciąż dąży w jednym, wspólnym kierunku”. Podkreślił również, że modlitwa osób życia konsekrowanego ma szczególną wartość oraz stanowi zachętę do budowania jedności w licznych i różnorodnych środowiskach życia.

Dzisiejszej modlitwie towarzyszyła szczególna patronka dialogu międzywyznaniowego - bł. Bolesława Lament, której relikwie znajdują się w kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Jej wysiłki na rzecz ekumenizmu realizowały się szczególnie poprzez codzienne odnajdowanie dróg miłości człowieka. Wielkim pragnieniem błogosławionej było dzieło wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych w myśl słów Chrystusa: „Żebyśmy wszyscy miłowali się i stanowili jedno”.