Metropolita białostocki, nawiązując do czytań liturgicznych podkreślał, że Bóg w chwili doświadczenia i prześladowań zawsze wlewał w serca ludzi nadzieję i apelował: „Nie upadaj na duchu…”; „Wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana”.

Przypominał, że Polacy wielokrotnie doświadczali prześladowań i niewoli, ale nigdy nie tracili nadziei, że z Bożą pomocą odzyskają utraconą wolność, pomimo, że raz po raz doznawali rozczarowań. Tak było w czasach zaborów, wojen światowych, czy działalności podziemia antykomunistycznego.

Abp Guzdek zaznaczył, że przełomowym wydarzeniem w powojennej historii narodu polskiego był wybór kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową i wypowiedziane przez niego w dniu inauguracji pontyfikatu znamienne słowa: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! (…)”.

„Słowa te nabrały jeszcze większej mocy podczas pamiętnej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do naszej Ojczyzny, latem 1979 r. Spotykając się z Piotrem naszych czasów i słuchając jego słów Polacy przestali się lękać. Powstali z kolan i «wyprostowali opadłe ręce»! Na polskiej ziemi 31 sierpnia 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność»” – mówił arcybiskup, przypominając cele, dla jakich ów związek został utworzony.

„Ta niezwykła rewolucja, której celem była walka z bezbożną ideologią i władzą narzuconą przez mocodawców z Moskwy, miała pokojowy przebieg. Nie tylko na ogrodzeniu Stoczni Gdańskiej, ale w wielu miejscach społecznych protestów były umieszczane święte obrazy, a wśród protestujących byli księża, którzy głosili słowo Boże, spowiadali i odprawiali Msze św. Często podkreślali, że warunkiem wolności zewnętrznej jest wolność wewnętrzna, wolność od grzechu” - zaznaczał.

Hierarcha wskazał, że dzisiejsza modlitwa z okazji 42. rocznicy powstania „Solidarności” ma na celu przypomnienie wszystkim, że „wolność wewnętrzna jest pierwsza i najważniejsza”. „Dopiero następstwem zyskania przez ludzi wewnętrznej wolności są wspaniałe plany i czyny zmierzające do wolności zewnętrznej, do poszanowania podstawowych praw człowieka” – podkreślił.

Zachęcał do modlitwy, aby także dzisiaj naród polski szedł drogą wskazaną i wypracowaną przez „Solidarność”. „Usilnie błagajmy, aby łączyły nas staranie o dobro i rozwój Ojczyzny oraz wspólna troska o poszanowanie praw każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, majętność i bliski mu świat wartości” - apelował.

Na zakończenie prosił o budowanie międzyludzkiej i społecznej solidarności: „Nie jeden przeciw drugiemu, ale zawsze razem. Uczmy się wciąż na nowo, w zmieniających się okolicznościach, odczytywania znaczenia samego słowa „solidarność”. Program walki nie może być ponad programem solidarności. Bóg wzywa nas do budowania przyszłości z poszanowaniem Bożych przykazań, na fundamencie prawdy, w oparciu o dialog i szukanie porozumienia. To będzie nasza najlepsza odpowiedź na wszelkie nieporozumienia i konflikty”.

W uroczystościach z okazji 42. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” uczestniczył Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego oraz związkowcy z regionu wraz z pocztami sztandarowymi.