W homilii Metropolita Białostocki przypomniał, że tegoroczne przygotowanie modlitewne przebiegać będzie pod hasłem „Maryja, Nauczycielka nawracania się”. Swoją tematyką nawiązuje ono do Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2014/2015 „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Hierarcha stwierdził, że w tym haśle istnieje pozorna sprzeczność, gdyż „Maryja nie potrzebowała nawrócenia”. „Ona od samego początku była bardzo blisko Boga (…). Jeśli poczęta została bez grzechu pierworodnego, jeśli całe życie szła zjednoczona z Bogiem, to doskonale zna świat, o którym marzymy, za którym tęsknimy i do którego zmierzamy. Dzięki Niej możemy wsłuchiwać się i wpatrywać w piękno tego świata, uczyć się go zdobywać i później w tym świecie układać nasze codzienne życie” - mówił.

Arcybiskup podkreślał, że człowiek nawraca się nie tylko wówczas, gdy od niewiary przechodzi do wiary, ale za każdym razem, gdy oddalił się od Boga i gdy pragnie do Niego powrócić. Zachęcał aby „Od Maryi uczyć się prawdziwej wiary, umiejętności podążania drogą krzyżową, trwania pod krzyżem oraz kształtowania prawego sumienia”. „Ona była tą, która – jak modlimy się w litanii – była Panną wierną. Pozostała wierna Bogu aż do końca. Od Nazaretu, poprzez Betlejem, i na wszystkich innych drogach, które w końcu zaprowadziły na Golgotę. Skoro więc mamy naśladować Maryję, to powinniśmy naśladować Ja w tym, co dla nas wydaje się nieosiągalne” – wskazywał.

Mówiąc o sumieniu Pasterz Kościoła białostockiego zaznaczał, że ono bardzo wyraziście wskazuje drogę nawrócenia. Apelował, aby kierując się sumieniem „nie odpowiadać złem na zło, krzywdą na krzywdę, gdyż ta droga prowadzi donikąd”.

"Współczesnemu światu potrzeba ludzi sumienia. W jego kształtowaniu w sposób szczególny trzeba nam wpatrywać się w Maryję i Ją naśladować. Ona zawsze była mocna łaską Bożą, a jednocześnie potrafiła być cicha i pokornego serca” - podkreślał Abp Ozorowski.

W dorocznej nowennie przygotowującej archidiecezję do uroczystości patronalnej uczestniczą biskupi, seminarium duchowne, osoby konsekrowane oraz liczni pielgrzymujący do archikatedry mieszkańcy poszczególnych dekanatów i parafii wraz ze swymi duszpasterzami.

Podczas tegorocznej nowenny homilie głosić będą biskupi oraz kapłani z dekanatów, które w danym dniu uczestniczą w Nowennie. W ramach Nowenny przeżywany będzie 8 listopada Dzień Młodzieży, zwany „Dniem u Mamy”; 9 listopada Dzień Życia Konsekrowanego; 13 listopada Dzień Kapłanów i Liturgicznej Służby Ołtarza oraz 14 listopada Dzień Małżeństw i Rodzin.

W dniu zakończenia Nowenny, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, 16 listopada br., obchodzona będzie również 8. rocznica ingresu Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego do bazyliki archikatedralnej w Białymstoku. Uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 poprzedzi modlitwa różańcowa prowadzona przezKoła Żywego Różańca z całej archidiecezji. W tym dniu homilię wygłosi bp Jerzy Mazur ordynariusz diecezji ełckiej.

Kult Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia z Wilna przeniósł do Białegostoku, Metropolita Wileński, Abp Romuald Jałbrzykowski. Zmuszony do wyjazdu z Wilna, osiadł przy kościele farnym, późniejszej prokatedrze w Białymstoku. Już jesienią 1945 roku, Arcybiskup zapoczątkował nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nim kult Madonny Ostrobramskiej w Białymstoku podtrzymywali jego następcy: Bp Henryk Gulbinowicz i Bp Edward Kisiel. Po utworzeniu Archidiecezji Białostockiej w 1991 roku, Abp Kisiel obrał Ostrobramską Matkę Miłosierdzia patronką arcybiskupstwa. Jan Paweł II w 1993 roku zezwolił na koronację obrazu, która odbyła się 5 czerwca 1995 roku.