W homilii ks. Ireneusz Korziński, nawiązując do słów Chrystusa z Ewangelii św. Jana: „Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je”, podkreślał: „Faryzeusze wydają się być ludźmi poszukującymi, lecz Jezus mówi im, że nie widzą Jego znaków. Jezus mówi o miłości, jaką im daje i chce, aby była przyjęta. Trzeba tylko usłyszeć ten głos, przyjąć to, co proponuje, zacząć tym żyć”.

Kaznodzieja pytał zgromadzonych, czy w swoim życiu słuchają głosu Jezusa i czy kierują się w nim miłością. „Prośmy Jezusa, byśmy potrafili przyjąć z pokorą Jego naukę. Pamiętajmy o tym idąc dzisiaj śladami bł. Michała Sopoćki, który swoją pracą i życiem mówił przede wszystkim o Bożym miłosierdziu” – zachęcał.

Po Mszy św., ks. Żdanuk zaprosił obecnych na misje parafialne i uroczystości związane z 90. rocznicą powstania parafii św. Rocha i do wspólnego pielgrzymowania pierwszym odcinkiem Szlaku bł. ks. Michała.

Ks. Sopoćko, po opuszczeniu Wilna w 1947 r., często przebywał w kościele św. Rocha, pomagając w pracy duszpasterskiej. Jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym, wielokrotnie przybywał z alumnami do parafii św. Rocha na hospitacje i próbne katechezy.

Przed wyruszeniem na Szlak, ks. Krzysztof Chajter z parafii Miłosierdzia Bożego. przedstawił intencje modlitwy. Pielgrzymi modlili się o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Następnie grupa pątników wraz z kapłanami przeszła, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, ulicą Lipową do białostockiej archikatedry.

Pielgrzymi odwiedzili także Centrum Wystawienniczo - Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej. Tam, oprowadzani przez ks. Jarosława Jabłońskiego, dyrektora placówki,obejrzeli wystawę poświęconą najbardziej znanym wizerunkom Jezusa Miłosiernego i roli, jaką odegrał bł. ks. Michał Sopoćko w ich powstawaniu.

Następne spotkanie na Szlaku bł. ks. Michała odbędzie się 28 maja. Rozpocznie się o godz. 18.00 w białostockiej archikatedrze.

W poprzednich sześciu edycjach wędrowania śladami błogosławionego ks. Michała uczestniczyło wielu białostoczan, a liczba pielgrzymów rosła z każdym rokiem i na każdym kolejnym etapie Szlaku. Jego wyznacznikami są pamiątkowe tablice, opowiadające o miejscach związanych z osobą i misją ks. Michała, historią świątyń, budynków, z życiem lokalnego Kościoła i miasta Białystok.

Na Szlaku pielgrzymi modlą się za wstawiennictwem bł. ks. Michała, dowiadują o trudach jego życia i pracy, a także o historii rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego.

Ks. Sopoćko mieszkał i działał w Białymstoku od  przyjazdu z Wilna w 1947 r. do dnia śmierci - 15 lutego 1975 r. Dlatego piętnasty (narodziny dla nieba) i dwudziesty ósmy (beatyfikacja ks. Michała) dzień miesiąca zostały wybrane na terminy spotkań i modlitwy na Szlaku.